اندرو جکسون (انگلیسی جه: Andrew jackson) متحده ایالات آمریکای ۷اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که یازدهمی و دوازدهمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا دموکرات حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۴ مارس ۱۸۲۹ تا ۴ مارس ۱۸۳۷ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، جان کالهوم و مارتین ون بورن ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب دموکرات دله دیّه.

اندرو جکسون
Andrew jackson
اندرو جکسون ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۴ مارس ۱۸۲۹ تا ۴ مارس ۱۸۳۷
ترتیب ۷اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) جان کالهوم و مارتین ون بورن
سیاسی جناح دموکرات حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین