جان آدامز متحده ایالات آمریکای ۲اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که سومین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا فدرالیست بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۳۰ آوریل ۱۷۸۹ تا ۴ مارس ۱۷۹۷ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، توماس جفرسون ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب دموکرات-جمهوری‌خاه دله دیّه.

جان آدامز عکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۳۰ آوریل ۱۷۸۹ تا ۴ مارس ۱۷۹۷
ترتیب ۲اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) توماس جفرسون
سیاسی جناح فدرالیست

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین