ایزو ۳–۶۳۹ ات‌جور استاندارد هسته که زوون‌ها سر اختصاری نوم یلنه. ایزو ۳–۶۳۹ دله سعی هاکردنه که تموم زوون‌ها و لهجه‌ئون وسّه اتا سه‌حرفی کُد بی‌یلن. خله کدهایی که اینجه کار بزونه، پیش از این ایزو ۲–۶۳۹ دله دیّه. مثلاً مازرونی ره mzn و انگلیسی ره eng جه میّن کننه.

دپیته چرخه تو

دچی‌ین

منابع

دچی‌ین