آذربایجان شرقی اوستان

شرقی آذربایجان ایران کیشور ره اتا اوستان هسسه. اینتا اوستان ایران فلات ره غربی شمال ِگوشه قرار داینه. ارس رود ونه شمالی مرز ره آذربایجان جمهوری، ارمنستان و نخجوان خودمختار ایالت جا موشخص کنده. قطور رود و ارومیه دریوچه او ونه غربی مرز رهغربی آذربایجان جا بونه.جنوبِور، رشته کوهون کشیدگی و دره ئون و جلگه‌ئون و دشتون موجب بئینه اینتااوستان، آذربایجان غربی و زنجان جا توپوگرافیک پیوستگی داشته بوئه وشرق دله نیز درّه، روخِنه، کوهون سبلان و چهل روز و صائین گردنه اینتا خطّه ره اردبیل جا کنده.

او و هوای اوستان کوللن سرد و خِشک هسه و ونه وسعت ۴۵۴۶۰ مربّع کیلومتر هسه.

ایران ِسه تا رشته کوه موهم و اصلی ، یعنی البرز، زاگرس و مرکزی اینتا منطقه ی دله همدیگر جا رسنه. استان ِمهم‌ترین ارتفاعات سهند است.


شهرستانوندچی‌ین

اینتا اوستان ۱۹ شهرستان، ۴۲ شهر، ۳۸ بخش، ۱۳۳ دیات و ۳۱۴۹ آبادی داینه.

مردِمدچی‌ین

اوستان جمعیت آخرین سرشماری میون سال ۱۳۸۵ دله برابر بیه با ۳۶۰۳۴۵۶ نفر که موعادل ۵.۱۱٪ کیشورجمعیت هسه(http://www.sci.org.ir).

اوستان ره اکثر مردمون ترک آذری هستنه و ترکی آذربایجانی زوون جا تکلم کننه. وشون مذهب مسلمان شیعه هسه و عده ای هم علوی یا اهل حق هستنه. افشار ایل ارومیه دریوچه ره شمال دله و شاهسون ایل سبلان و سهند ییلاقون دل کوچ نشیر هستنه.


طبیعی جاذبه ئوندچی‌ین

شرفخانه بندر، آق‌گنبد بندر، رحمانلو بندر،قوری‌گل دریاچه و روخنه‌ئون و تالابون و چشمه ئون و جزیره‌ئون و اوشارون متعدد.

تاریخی بنائوندچی‌ین

تبریز شهرداری کاخ،شاهگلی ساختمون،ربع رشیدی عمارت ، قلعه بذ (بابک دژ)،پشتو ی قلعهٔ،دختر پل،مشروطیت سره، کبود مسجد، صاحب الامر مسجد، علیشاه ارک و ... .

باستانی جائوندچی‌ین

قدمگاه غار، کندوان دیات، جمال آباد کاروانسرا، کاغذکنان بسوته شهر، پردلیس پل ،و پالته ی مصلی و اتا کم تپه و سنگ نبشته و بازار و مدرسه و مسجد.

دیه لینکدچی‌ین

تاریخ آذربایجان

 

شرقی آذربایجان اوستان

مرکز تبریز
شهرستانون

آذرشهر • اسکو • اهر • بستان‌آباد • بناب • تبریز • جلفا • چاراویماق • سراب • شبستر • عجب‌شیر • کلیبر • مراغه • مرند • ملکان • میانه • ورزقان • هریس • هشترود

شهرون

آبش‌احمد • آذرشهر • آق‌کند • اسکو • اهر • ایلخچی • باسمنج • بخشایش • بستان‌آباد • بناب • بناب جدید • تبریز • ترک • ترکمان‌چای • تسوج • تیکمه‌داش • جلفا • خاروانا • خامنه • خراجو • خسروشهر • خضرلو • خمارلو • خواجه • دوزدوزان • زرنق • زنوز • سراب • سردرود • سیس • سیه‌رود • شبستر • شربیان • شرفخانه • شندآباد • صوفیان • عجب‌شیر • قره‌آغاج • کشک‌سرای • کلوانق • کلیبر • کوزه‌کنان • گوگان • لیلان • مراغه • مرند • ملکان • ممقان • مهربان • میانه • نظرکهریزی • وایقان • ورزقان • هادی‌شهر • هریس • هشترود • هوراند • یامچی