قره‌باغ یا ناگورنو-قره‌باغ[۱](آذری جه: Dağlıq Qarabağ، ارمنی جه: Լեռնային Ղարաբաղ آرتساخ) اتا منطقه‌ی نومه که آذربایجون غرب وَر دره ولی ارمنستون مسلح نیروئون ونه دله درنه.[۲] سازمان ملل این بخش ره آذربایجون جزء دونده.[۳] ونه مردم ویشته ارمنی هستنه. قره‌باغ نیشتنگاء شهر خان کندی (استپاناکرت) هسته.

قره‌باغ پرچم که ونه درون اتا اسپه خط ضمن اینکه ارمنی فرشون و ونه فرهنگ ره نشون دِنه؛ خانه باره که قره‌باغ اتا سِوا بیی تیکه ِارمنستون جه هسته.
قره‌باغ جاء، قفقاز دله.

اداری تقسیمات دچی‌ین

استانی بخش‌بندی ارمنی نیروئون که هنتا قره‌باغ حاکم هستنه (شه ره گانّه:Արցախ، تلفظ: آرتساخ) اینتی هسته:

وابسته جستارون دچی‌ین

قره باغ نقشه‌ئونِ نگارخنه دچی‌ین

بن بنویشت دچی‌ین