ایزو ۱–۶۳۹ ات‌جور استاندارد هسته که زوون‌ها سر اختصاری نوم یلنه. ایزو ۱–۶۳۹ دله بیش از ۱۸۰تا زوون وسّه دِ حرفی کُد تعیین هکردنه. مثلاً انگلیسی ره en و فارسی ره fa جه میّن کننه.

دپیته چرخه تو دچی‌ین

منابع دچی‌ین