اردبیل اتا ایران ِاوستان‌ها جه هسه که این کشورِ شمال‌غربِ ناحیه دره و آذربایجون جمهوری هم‌سامون هسته. اردبیلِ مرکز هم اردبیل ِشهر هسته که اوستان شه نوم ره ونه سر جا بیته. این اوستان پیش از این، شرقی آذربایجان اوستان دله دیّه و ونجه سیوا بیّه. اردبیلِ اوستان ۱٬۲۷۰٬۴۲۰ نفر جمیعت دارنه.

اردبیل اوستان
Map
نوم
محلی نوم
Արդաբիլի նահանգ (ارمنی) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
اداری تقسیمات
کشور
جورته تقسیمات
نیشتگا
اداری تقسیمات
جوغرافی ویژگیون
گتی
۱۷٬۸۰۰ km² ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جمیعت
جمیعت
۱٬۲۷۰٬۴۲۰[۲] (سرشماری) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
دیگر معلومات
محلی زوون
تلفن پیش‌شماره
0451 ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جوغرافی کد
413931[۳] ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ایزو 3166
IR-24 ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
وبسایت
ardabil.ostan-ar.ir (فارسی) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین

ارس ِروخنه این اوستانِ جور دره و سبلان ِکوه ونه بلندِ چکل هسته. اردبیلِ شمال‌وَری ره دشت مغان گننه که خار زراعت بونه. اردبیل مردِم تورکی زوون جه گپ زندنه. این اوستانِ سوغات عسل هسه.

په‌نویس دچی‌ین

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۶ ۱٫۷ ۱٫۸ ۱٫۹ "نتایج سرشماری جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری سال 1395".
  2. نشانی اینترنتی: https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395.
  3. ونه نوم اینجه بمو: جئونیمز. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی. انتشارِ تاریخ: ۲۰۰۵.