مختصات: ‏۰″ ۳۸′ ۱۲۶°شرقی ‏۰″ ۴۵′ ۴۵°شمالی / ۱۲۶٫۶۳۳۳۳۳غرب ۴۵٫۷۵جنوب / −۱۲۶٫۶۳۳۳۳۳;−۴۵٫۷۵

هاربین (چینی جه: 哈爾濱 انگلیسی جه: Harbin) أتا شهر نوم هسه چین دله دره. اینتا شهر چین شمال دله دره. سونگاری روخنه ونه میون رد بونه.

هاربین چین نقشه دله.
هاربین شو دله.

منابع دچی‌ین


چین شهرون

پکن| شانگهای| هاربین| لوتا| چانگچون| شنیانگ| تانگ شان| تسینان| نانکن| هانگچو| موهو| تای یوآن| چنگ چو| نانکن| ووهان| گوانگژو| چونگچینگ| هونگ کونگ| چان کیانگ| کون مینگ| تالی| چنگتو| سیان| سیتیان| فوهای| اورومچی| کاشغر| لاسا| پاتانگ