مختصات: ‏۰″ ۳۸′ ۱۲۶°شرقی ‏۰″ ۴۵′ ۴۵°شمالی / ۱۲۶٫۶۳۳۳۳۳غرب ۴۵٫۷۵جنوب / −۱۲۶٫۶۳۳۳۳۳;−۴۵٫۷۵

هاربین (چینی جه: 哈爾濱 انگلیسی جه: Harbin) أتا شهر نوم هسه چین دله دره. اینتا شهر چین شمال دله دره. سونگاری روخنه ونه میون رد بونه.

هاربین چین نقشه دله.
هاربین شو دله.

منابعدچی‌ین


چین شهرون

پکن| شانگهای| هاربین| لوتا| چانگچون| شنیانگ| تانگ شان| تسینان| نانکن| هانگچو| موهو| تای یوآن| چنگ چو| نانکن| ووهان| گوانگژو| چونگچینگ| هونگ کونگ| چان کیانگ| کون مینگ| تالی| چنگتو| سیان| سیتیان| فوهای| اورومچی| کاشغر| لاسا| پاتانگ