سرشماری یعنن اتا منطقه یا محدوده‌یِ تموم نفرات یا وسایل ره بشمرستن. سرشماری دله ونه تک-تک اعضا ره حیساب بیاردن و آمارگیری دستوری نی‌یه که ات‌شر ره بشمری و باوّی بقیه هم لابد ونه واری هستنه و حیساب-کیتاب جه تعداد ره دربکشی. سرشماری تونده اتا کشور آدمون تعداد ره میّن هاکنه، ایران نفوس و مسکن عمومی سرشماری دستوری؛ یا تونده اتا حیوونِ آمار ره بدست بیاره، سازمان محیط زیستِ سرشماریون واری.

اتا سرشماری که سال 1925 هلند دله، خنه-به-خنه مردم آمار ره گیتنه.

منابع

دچی‌ین
  • فارسی ویکی‌پدیا