ووهان (چینی دله: 武漢) اتا شهر نوم هسه که چین دله دره. وه چین پنجومی گت‌ترین شهر هسه. اینتا شهر جمعیت مازرونی ۱۵۱۹ سال دله ۴۲۶۲۲۳۶ میلیون نفر بیه. ونه جمعیت با با ونه حومه ی جمعیت ۹ میلیون و ۷۰۰هزار نفر ره پلی دنه.

ووهان تیلویزیونی بورج

تاریخدچی‌ین

ووهان سه هزار سال پیش مسکونی بیه. تخته سنگون جنگ که اتا از گت‌ترین جنگون کوره تاریخ دله هسه ونه دله دکته.

گت آدموندچی‌ین

منبعدچی‌ین

  • اینگیلیسی ویکی پدیا