لئوپولد دوم بلژیک شاء نوم بی‌یه که ۹ آوریل ۱۸۳۵ اینتا کشور دله دنیابموئه و روز ۱۷ دسامبر ۱۸۶۵ بلژیک شاء بیّه. وه ۱۷ دسامبر ۱۹۰۹ هم بمرده و شائی سَر جه دکته. وه پیشین شاء ِوچه بی‌یه.

ونه عکس

وابسته جستاروندچی‌ین

منبعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا