آلبرت اول بلژیک شاء نوم بی‌یه که ۸ آوریل ۱۸۷۵ اینتا کشور دله دنیابموئه و روز ۲۳ دسامبر ۱۹۰۹ بلژیک شاء بیّه. وه ۱۷ فوریه ۱۹۳۴هم بمرده و شائی سَر جه دکته. وه پیشین شاء ِوچه بی‌یه.

ونه عکس

وابسته جستاروندچی‌ین

منبعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا