لئوپولد اول بلژیک شاء نوم بی‌یه که ۱۶ دسامبر ۱۷۹۰ اینتا کشور دله دنیابموئه و روز ۲۱ ژوئیه ۱۸۳۱ بلژیک شاء بیّه. وه ۱۰ دسامبر ۱۸۶۵ هم بمرده و شائی سَر جه دکته.

لئوپولد اول
مقوم
شخصی معلومات
بزا-روز
ویکی دیتا دله ونه دیتائون ره هارشین
کوبوگ (en)ویکی دیتا دله ونه دیتائون ره هارشین
بمردن
مِزار
تشریفاتی لقب
ملیت(ون)
وفاداری
زوونی که گپ زوئه
حرفه
همسرون
وچون
برده/آزاد
دیگر معلومات
دین
عضو
نظامی چله
نظامی رتبه
جنگ که دیّه
جوایز
لئوپولد اولامضا
 • انگلیسی ویکی‌پدیا
 1. ونه نوم اینجه بمو: برگه‌دان مستند نام‌ها. هارشی‌ین تاریخ: ۹ آوریل ۲۰۱۴. اثر یا نومِ زوون: آلمانی زبون. نویسنده: کتابخانه ملی آلمان.
 2. ونه نوم اینجه بمو: دانشنامه برخط بریتانیکا. شناسۀ آنلاین دانشنامۀ بریتانیکا: biography/Leopold-I-king-of-Belgium. شهرت: Leopold I. هارشی‌ین تاریخ: ۹ اکتبر ۲۰۱۷. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
 3. ونه نوم اینجه بمو: بنگاه داده یک گور بیاب. شناسۀ بنگاه گوریابی: 5357. شهرت: Léopold I. هارشی‌ین تاریخ: ۹ اکتبر ۲۰۱۷. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
 4. نویسنده: Andrew Bell — ناشر: شرکت دانشنامه بریتانیکا — Encyclopædia Britannica
 5. ناشر: Agence bibliographique de l'enseignement supérieur — Identifiants et Référentiels — هارشی‌ین تاریخ: ۴ مارس ۲۰۲۰
 6. نویسنده: Andrew Bell — عنوان : Encyclopædia Britannica — ناشر: شرکت دانشنامه بریتانیکا — Identifiants et Référentiels
 7. https://www.britannica.com/biography/Leopold-I-king-of-Belgium
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ ونه نوم اینجه بمو: Kindred Britain.
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ شناسه نجیب‌زادگان پیرج: p10234.htm#i102338. هارشی‌ین تاریخ: ۷ آگوست ۲۰۲۰.
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ونه نوم اینجه بمو: The Peerage. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی. نویسنده: Darryl Roger Lundy.
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ونه نوم اینجه بمو: Complete List of Royal Society Fellows 1660-2007. صفحۀ: 216. ناشر: انجمن سلطنتی.
 12. نشانی اینترنتی: https://runeberg.org/sonkal/1864/0461.html.
 13. نشانی اینترنتی: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.02.32/invnr/890ED.9/file/00008647.PDF.