لئوپولد اول بلژیک شاء نوم بی‌یه که ۱۶ دسامبر ۱۷۹۰ اینتا کشور دله دنیابموئه و روز ۲۱ ژوئیه ۱۸۳۱ بلژیک شاء بیّه. وه ۱۰ دسامبر ۱۸۶۵ هم بمرده و شائی سَر جه دکته.

ونه عکس

منبعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا