شوآزی لو روآ اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ ول دو مرن دله دره. اینتا شهر ایل-دو-فرانس ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۳۶٬۱۹۸ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین