تهران اوستان که تهران شهر ونه مرکز و ایران نیشتگا هسته، شمال ور مازرون اوستان، جنوب ور قم اوستان، غرب جنوب ور مرکزی اوستان، غرب ور قزوین اوستان و شرق ور سمنان اوستان جا محدود هسته. ونه جمیت سال دله۲۰۰۷، ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تخمین بزه بییه. کرج، ری، شمیرون، اسلام‌شهر، ورامین، شهریار اوستان ره گت شهرون هستنه.

تهران اوستان
Map
نوم
رسمی نوم
استان تهران (فارسی) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
اداری تقسیمات
کشور
جورته تقسیمات
نیشتگا
اداری تقسیمات
حکومت
قوه مجریه
جوغرافی ویژگیون
گتی
۱۸٬۸۱۴ km² ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جمیعت
جمیعت
۱۳٬۲۶۷٬۶۳۷[۲] (سرشماری) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
دیگر معلومات
محلی زوون
تلفن پیش‌شماره
021 ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جوغرافی کد
110791[۳] ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ایزو 3166
IR-23 ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین


منبع دچی‌ین

  1. ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ ۱٫۱۲ ۱٫۱۳ ۱٫۱۴ ۱٫۱۵ "نتایج سرشماری جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری سال 1395".
  2. نشانی اینترنتی: https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395.
  3. ونه نوم اینجه بمو: جئونیمز. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی. انتشارِ تاریخ: ۲۰۰۵.