سرجیو ماتارلا اتا ایتالیایی سیاستمدار، وکیل و استاد بی‌یه که سال ۲۰۱۵ میلادی جه ایتالیای ریاست جمهوری ره داشته. وه قبلا سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۹ پارلمونی وزیر، سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ آموزش و پرورش وزیر، سال ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ نخست‌وزیرِ معاون و سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ دفاع ِوزیر بی‌یه. سال ۲۰۱۱ وه قاضی بیّه و بورده قانون اساسی دادگاه دله.[۱]

سرجیو ماتارلا
Sergio Mattarella
شناسنومه
کامل نومسرجیو ماتارلا
بزاروز۲۳ جولی ۱۹۴۱
بزاجاایتالیا پادشاهی
بمردن تاریخسرجیو ماتارلا
همسرمارسیا چیا ززس
سیاسی اطلاعات
سمتايتاليا رئيس جمهور
۳ فبرواری ۲۰۱۵

منابع دچی‌ین