رن اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ ایل ئه ویلن دله دره. اینتا شهر بریتانی ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۰۹٬۶۱۳ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین