جیمی کارتر (انگلیسی جه: James E. Carter) متحده ایالات آمریکای ۳۹اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که چل و هشتمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا دموکرات حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۲۰ ژانویه ۱۹۷۷ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، والتر موندین ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب دموکرات دله دیّه.

جیمی کارتر
James E. Carter
جیمی کارتر ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۲۰ ژانویه ۱۹۷۷ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱
ترتیب ۳۹اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) والتر موندین
سیاسی جناح دموکرات حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین