قم اوستان تهران اوستان و البرز اوستان جنوب‌وری ، اصفهان شومال و مرکزی اوستان شرق و سمنان غرب (ایران دله) دره. ونه مرکز قم شهرستان هسته.

نقشه استان قم

موقعیت شهرستان قمدچی‌ین

گتی اینتا شهرستون برابر با گتی اوستان قم هسته و ۵تا بخش، ۱۰تا دهستون و ۳۶۳تا دهات دانه. سهتا بخش وه عبارتنه از: مرکزی ، خلجستون و سلفچگون .

شهرون و شهرستونوندچی‌ین

منابعدچی‌ین

ویکیپدیای فارسی ۲. بخش‌هایی از این مقاله از سایت میراث فرهنگی استان قم اقتباس شده‌است. [۱]

 

قم اوستان

مرکز قم
شهرستانون

جعفرآباد | قم | کهک

شهرون

جعفریه | دستجرد | سلفچگان | قم | قنوات | کهک