قزوین اتا اوستان هسته که ونه نوم ره استانِ مرکزی شهر جه بیتنه که قزوین شهر هسته و اوستانِ گتترین و پرجمیعت‌ترین شهر هسه. قزوین ِگتی ۵۶۹۳ کیلومتر مربع هسه که ۵تا شهرستون، ۱۹ بخش، ۲۴ شهر و ۴۶ دهستون جه تشکیل بونه.[۵] اینتا شهر جمعیت برابر سرشماری سال ۱۳۷۵ مرکز آمار ایران ۵۷۷٫۵۷۱ نفر بي‌یه.[۶]

قزوین استان
Map
نوم
محلی نوم
استان قزوین (عربی) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
تاریخچه
بساتن زمون
اداری تقسیمات
کشور
جورته تقسیمات
نیشتگا
اداری تقسیمات
جوغرافی ویژگیون
گتی
۱۵٬۵۶۷ km²[۲] ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جمیعت
جمیعت
۱٬۲۷۳٬۷۶۱[۳] (سرشماری) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
دیگر معلومات
رسمی زوون
محلی زوون
تلفن پیش‌شماره
0281 ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جوغرافی کد
443793[۴] ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ایزو 3166
IR-26 ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین

منابع دچی‌ین

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ "نتایج سرشماری جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری سال 1395".
  2. نشانی اینترنتی: https://www.amar.org.ir/english/Iran-at-a-glance/Qazvin.
  3. نشانی اینترنتی: https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395.
  4. ونه نوم اینجه بمو: جئونیمز. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی. انتشارِ تاریخ: ۲۰۰۵.
  5. اطلاعات آماری شهر قزوین، شبکه اطلاع رسانی استان قزوین
  6. اطلاعات آماری استان قزوین به همراه شهر قزوین - پایگاه اطلاع رسانی شهر قزوین