آریستوکلس ملقب به افلاطون یا پلاتون (یونانی جه: Πλάτων،‏ تلفظ وانه: Plátōn) ‏(بزائه ۴۲۸/۴۲۷ پ. م. - بمرده ۳۴۸/۳۴۷ پ. م) دوّمین فیلسوف از یونانی فیلسوفون ِسه‌گانه بی‌یه (سقراط، افلاطون و ارسطو). افلاطون اولین فیلسوفی هسته که شه جه کتاب باقی بی‌یشته. خله کسا وه ره بتترین فیلسوف تاریخ هم دونّه.[۱]

افلاطون
افلاطون
بزائنی‌روز ۴۲۷ پ. م
آتن, یونان
بمردن ۳۴۸ پ. م
آتن, یونان
لقب افلاطون (Πλάτων) یعنی تنومند
مکتب افلاطونی
زنا نداشته (مجرد)
وچون نداشته

منابعدچی‌ین

  1. Magee, Bryan. (۲۰۰۱), The story of philosophy, Dorling Kinderseley, P. ۲۴

Plato. (۲۰۰۹). Encyclopædia Britannica. Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica.


شابلون:مستند هاکردن