سوان اتا شهر هسته که ارمنستون ِگغارکونیک استان دله دره و سال ۱۹۶۱ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۱۷٬۳۷۷ نفر جمعیت دانّه.

سوان
سوان

سوان ِنقشه

سوان ِنقشه
مکون

گغارکونیک استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۶۱
جمعیت۱۷٬۳۷۷
گتی۲۶٫۷۵ کیلومترمربع
بلندی، بِنِه جه۶٬۲۳۴ متر (۲۰٬۴۵۳ فوت)

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین