ممنونم --ZxxZxxZ (بحث) ‏۴ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۲ (UTC)
آقا مضاف و مضاف‌الیه باید در این زبان جا به جا شوند. پس می‌شود: انسانی علوم--شمه خورد گگأ: محکگپ بزوئن ‏۴ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۹ (UTC)
بله، ممنون بابت اصلاح، البته برعکسش هم دیده (شنیده) بودم و ترکیب درواقع بسیط‌گونه است یعنی گاه در همان فارسی می‌گوییم «علومْ‌انسانی» (یعنی به صورت یک واژه درآمده‌است) --ZxxZxxZ (بحث) ‏۴ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۵ (UTC)