رانما:چتی صفحه‌ئون ره دچینیم

صفحه‌ئون دچی‌ین سر شما اول ونه دچی‌ین رو که صفحه‌ بالا بنویشت هسه کلیک هکنین. اتا کادر وا بونه که ونه دله شما توننی شه بنویشت ره وارد هکنین. اینتا صفحه پایین سه تا دکمه دره. اگه خانّی که صفحه‌ ذخیره بوو اولی ره بزنین. پیش نمایش سر هم ونه که دومی ره بزنین. بهتر هسه که همیشه قبل اینکه صفحه‌ئون ره ذخیره هکنین پیش نمایش ره بزنین تا وشون خار بئون جا مطمئن بوئین و شمه سر بعدن مشکل پیش نئه.

کدونی که توننی صفحه‌ئون دچی‌ین سر رعایت هکنین

تازه کارورون

اونتی که وینّی

اونتی که چینّی

بخش تازه

== بخش تازه ==

زیربخش

=== زیربخش ===

زیر زیربخش

==== زیر زیربخش ====

  • فهرست بساتن سادوئه:

* فهرست بساتن سادوئه:

وسط نویس

<center>وسط نویس<center>

محک موخفف محمدرضا حبیبی کولایی هسته

[[محک]] موخفف محمدرضا حبیبی کولایی هسته

پاسخ‌ها

[[ویکی‌پدیا:پرسش‌های رایج|پاسخ‌ها]]

ایسم : محک

ایسم : ~~~

ایسم ئو تاریخ : محک ‏۷ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۲:۱۹ (UTC)

ایسم ئو تاریخ : ~~~~

  1. تغییرمسیر ئیران

برای تغییر مسیر عونوان اتا صفحه‌ به مقاله‌ای دیگه پیغام رو به رو ره در خط 1 صفحه‌ بنویسین. (میثل ایران)

 

تصویر صفحه‌ی اصلی: [[تصویر:Wiki.png]]

هارشا رو مأوس ره داری نویسنه گت ویکی

[[تصویر:Wiki.png|گت ویکی]]

هارشا بن اتا کادر درست وانه که ونه دله نویسنه: ویکی‌پدیا

[[تصویر:Wiki.png|frame|right|ویکی‌پدیا]]

سمت چپ دله هارشا ایست کانده

[[تصویر:Wiki.png|right|]]

لینک هدائن جای هارشا بیشتن وسه اینتی هکنین:تصویر:Wiki.png

[[:تصویر:Wiki.png]]

تاکید

''تاکید''

تاکید زیاد

'''تاکید زیاد'''

تاکید خله زیاد

'''''تاکید خله زیاد'''''

متن ریز

<small>متن ریز</small>اینتا ره هارشا بِن ایستیفاده هکنین

  آمار ویکی‌پدیای مازرونی
  تعداد کاربران   تعداد مقاله‌ها   تعداد پرونده‌ها   تعداد مدیران
۳۸٬۳۸۷ ۳۱٬۴۷۵ ۲۹۰ ۴

{{آمار ویکی‌پدیای مازرونی}}

گت صفحه‌ ره آدرس کفنه: //mzn.wikipedia.org

{{SERVER}}

رج:خدآموج

[[رج:خدآموج]]


این ویکی پدیا(مازرونی) دله شما تونی [[شابلون:گت رجون محکی|کادر گت ولگ]] دله هر چی ره بنویسین یا اگه وجود ندانه [[کانادا|ونه سر کلیک هکنین]] تا کادری وا بوه که ونه دله اونتا درباره بنویشته دچینین.

اگه کارور نی...

اگه کارور هستی...

اگه کارور نی،خانی بوی: [لینک سر ره بزن]

ای دباره خانی سیستم دله بوی برو این لینک سر ای شه کاروری نوم ئو رمز ره بنویس

بایستی حتمأ کارور بایی تا بتونی هارشا بیلی اگه خانی کارور بوّی بالا ره بخوند.

اگه خانی اتا هارشا(عکس) شه کامپیوتر جه بیلی توندی فایل بار بیشتن دله کاروری ایسم جه هارشا بیلی.هارشایی که بیشتی شونه شا:تصاویر_جدید دله ئو توندی اونجه وه ره پیدا هکنی.