کارور گپ:شمال بزرگ/بایگانی ۱

آخرین نظر: ۱۲ سال پیش توسط محک در مبحث کارورون ِلوش

بایگانی بحث‌ها
بایگانی ۱

--فیروز ‏۲۴ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۲:۰۳ (UTC)

ممنون که اینجه نویسنی دچی‌ین

سلام رفخ از اینکه اینجه نویسنی شمه جا خله ممنون هسمه امیدوارمه که تونیم با همدیگه اتا خار دانشنومه مازرونی زوون جا را بدیم.--فیروز ‏۲۴ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۲:۰۶ (UTC)

مازرونی دله اما ون جا جم وممی. اگه بخائیم اینتا قاعده ره vعایت نکنیم ونه مازرونی ره اتا لهجه از فارسی دونیم. لطفا اینتا قاعده ره رعایت هکنین.--فیروز ‏۲۴ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۲:۲۳ (UTC)
ولگی که با عنوان علت حلمه کیکاووس به مازرون درس هکردنی محتوا و موضوع دانشنومه ای ناشته و وه ره حذف هکردمه. لطفا اتا کمه ویشتر در مقاله بنویشتن دقت هکنین.--فیروز ‏۲۴ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۱:۳۱ (UTC)

آ بــِلا مه پِسِرِِ دچی‌ین

 
امه معروف ِسلسله‌ی تبرستون ِنماد(باوندیون) شمه پیشکش به‌خاطر زحماتی که درنی کشنّی

از اینکه انده خار خار ِصفحه نویسنی خله ممنون. ته بنویشته‌ئون مازرونی ویکی ره به عدد 3000 نزدیک هاکرده.

از اینکه اینجه انی و امجه همکاری کاندی خله خله ممنون.
ته خورد ِگگ:--محکگپ بزوئن ‏۶ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۴:۴۵ (UTC)

برار جان خله خار نویسنی اون مقاله‌یی که درباره‌ی ایران ِپرچم بَنویشتی ره کامل ترجمه هاکردمه و اَی وه ره نومزه‌ی خار بنویشته هاکردمه. شه رأی ره در این باره هاده. (خار بنویشته‌ئون صفحه‌ئونی هستنه که کامل و دقیق ونه بائن.)
شه رأی ره بتوندی اینجه بنویسی و امضاء هاکنی. اگه موافقون مخالفین جه ویشته بائن این صفحه به این لیست اضافه وانه. مِن که چون اینتا مقاله فارسی‌ویکی دله هم مقاله برگزیده یا همون خار بنویشته هسته، رأی موافق هدامه و منتظر بقیه‌ی کارورون رأی هستمه گرچه فکر نکانم کس دیگه رأی گیری دله شرکت هاکنه.
ته خورد ِگگ: محکگپ بزوئن ‏۱۴ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۴:۵۶ (UTC)

سِلام! از نظرتون درباره‌ی من ممنونوشِما هم خله خار نویسنی همینتی دَوایی عالیه.

بدیمه چنتا سؤال هاکردی، بمومه جواب هادم.

  • اون نقشه‌ی دله که بنویشتوئه بحرالخزر تغییرندامی چون وه اتا قدیمی نقشه بی‌یه بگردسمه و وه ره کتاب ِمازیار بنویشته‌ی مجتبی مینوی و صادق هدایت دله پیدا هاکردمه. احتمالأ یا مینوی وه ره دکشی‌یه یا اینکه وه ره ات جا جه بییته. اِما هم نقشه‌ی دیگری نداشمی که بزنیم. من جدیدا اتا دیگه نقشه پیداهاکردمه که جدیدته هسته ولی اونتا دله بنویشتوئه مازندران. سعی کامبه به زودی آپلودهاکنم ولی چون دستکاری بیی هسته طول کشنه تا وه ره صحی و سلامت هاکنم.
  • منظور از ئو همون حرف اضافه‌ی وَ هسته که الان دیگه کار نزمبی. اون اوائل اینتی نوشتمی. الان دیگه کاربرد ندانه. همون وَ بهتِره.

ته خورد گگ:محکگپ بزوئن ‏۱۰ ده‌سـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۲:۵۸ (UTC)

کارورون ِلوش دچی‌ین

سلام. چن وختی که دَنیبی اینجه کارونی هاکردمی و دَرکامبی که اگه بخایی بتوندی اِما ره کومک هاکنی و نظراتی ره که دانّی کارورون لوش دله بنویسی. کارونی که تا اِسا هاکردمی اینان بینه:

  1. آمادگی سه هزارمین مقاله وسّه
  2. عوض هاکردن ِقالب ِگت صفحه
  3. بساتن پورتال سه هزارمین مقاله وسّه

شِمه خورد ِگــَـگَ: محکگپ بزوئن ‏۸ مـارس ۲۰۱۱، ساعت ۱۲:۴۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

تبریک گامبه جنابعالی بتونستی سه هزارمین مقاله ره دچینی:اندروفين
بتوندی شه نظرات ره همینجه هم بی‌یلی:ویکی‌پدیا:دَس بیتن
ممنون از کمک‌ئونی که کاندی. --شِمه خورد ِگــَـگَ: محکگپ بزوئن ‏۱۰ مـارس ۲۰۱۱، ساعت ۱۴:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بازگشت به صفحۀ کاربر «شمال بزرگ/بایگانی ۱».