شابلون:ویکیپدیا:خار بنویشته/اینتیخاب/پرچم ایران

شه نظر و رأی ره بتونّی اینجه درباره این موضوع که مقاله پرچم ایران بتونده خاربنویشته بوائه یا نا هادین. اگه موافق این کار هستنه شه ایسم و امضاء و دلایل ره موافقون رج دله و اگه مخالف هستنی شه امضاء و دلیل ره مخالفون رج دله بنویسین:

موافقون
  • موافق: این صفحه ترجمه بَیی ازفارسی ویکی هسته و اونجه هم به عونوان خار بنویشته انتخاب بیّه امه ویکی دله هم ونه صفحه کامل هسته و چیز کمی از اون مقاله‌ی ویکی‌فارسی ندانّه. همینسه مه نظر اینجه هم تونده به همین عنوان انتخاب بوائه. محکگپ بزوئن ‏۱۴ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۴:۱۳ (UTC)
  • موافق:دلیل موافقت من هم همون دلیل بالایی هسه.اينجانب از کارور محک گپ بزوئن تشكر كمه.(شمال بزرگ ‏۱۷ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۷:۲۱ (UTC))
مخالفون

مه هارشا نا هسه، پرچم اتا تورکی واجه هسه که فارسکی ده‌له به‌موئه ئو وه فارسکی دله درفش هسه ئو کوهنه مازرونی ده‌له وه ره گتنه درخش ئو ئه‌سا به‌تومبی وه ره بئوریم نه‌شون، که راسته ده‌له (فی الواقع) نه‌شون ده‌ره‌س هسه.
شه‌ما اینتی یا دره‌نی عربکی ور شوننی یا تورکی کندنی ویکی ره، حتی فارسکی هم که خاننی بورین کار بأزه‌نین أتا زمخت واجه جه کار زأندنی. )_|_\\_\ ‏۱۸ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۶:۵۷ (UTC)