الان ویکیپدیای مازندرونی به سه‌هزار بنویشته نزدیک هسته و کم‌کم دره کشنه بالا و فقط ۱۶٬۰۷۶+۳٬۰۰۰ بنویشته‌ی دیگر لازم دانّه:۱۶٬۰۷۶+


گت صفحه

این صفحه بتونده 3000بیّن گادر رونمایی بوائه و گت صفحه ره عوض هاکنه چون:

  1. قبلی فرم زیاد جا گیته
  2. زشت بی‌یه و زیبایی لازم ره نداشته
  3. همه چی ره شامل نیّه
  4. چیزون لازمی که ونه گت صفحه دله دواشن ره نداشته
  5. ...

رای هادین که عوض بوائه

  •   موافق --شِمه خورد ِگــَـگَ: محکگپ بزوئن ‏۲۲ فـه‌وریـه ۲۰۱۱، ساعت ۱۲:۴۵ (UTC)
  •   موافق --خله قشنگ هسته: Esmaeil ‏۲۷ فـه‌وریـه ۲۰۱۱، ساعت ۰۵:۴۹ (UTC)

ایمیل

هر کس ایمیل ره دونّی که مازرونی هسته ونه نوم و ایمیل ره اینجه بنویسین تا اتا جا داشت بوییم که مازرونی‌ئون ایمیل جمع بَیی بوئه.

tapuria.blogfa@gmail.com

esarehsu@gmail.com

habibikoolaie@gmail.com

kaaaktos66@yahoo.com

iraniran.kord7@gmail.com

a.m214@yahoo.com

ali_esmaeili62@yahoo.com

ali_shahrokhi80@yahoo.com

amin328@yahoo.com

bermoda_202000@yahoo.com

litalar@yahoo.com

meysam_darzi@yahoo.com

niloo.chalak@yahoo.com

mogtaba1400@yahoo.com

shahriarkhanbabaie@yahoo.com

siavashvaseghi@yahoo.com

mehdi200512345@yahoo.com

kaaaktos66@yahoo.com

alborz_5757@yahoo.com

javaderezaeian@gmail.com

nargisjar_49@yahoo.com

ilekuh@yahoo.com

Riai58@yahoo.com

Atappeh@yahoo.com

soorin4u@gmail.com

ramzan_madadi_1370@yahoo.com

khatirkooh_mhsk@yahoo.com

gholamrezaeilat@yahoo.com

kashikoola@gmail.com

info@humand.ir

sajad3343@yahoo.com

setarehhayemazandaran@yahoo.com

kamran_0111a@yahoo.com

doab.simet@yahoo.com

sdmirema875@gmail.com

mrgudarzi@gmail.com

sistan_1360@yahoo.com

kamelion2008@gmail.com

behroozraha@yahoo.com

yamin_lib@yahoo.com

shelfiin@shelfiin.com

mostafa11790@gmail.com

عکس و بنویشته

عکس و گت ِبنویشته گت ِصفحه اون گادر چچی ونه بائن؟ مه نظر بتته هسته اون گادر آمل جنگ ره بی‌یلیم خار بنویشته سر و عکس ره هم اتا تاریخی عکس ونه بی‌یلیم. درباره سه هزارمین مقاله هم مه نظر بتومبی درباره ی کتاب "تاریخ طبرستان و یاداشت‌های ما" نوشته ی احمد کسروی بنویسم مه نظر ونه مقدمه ی متن بتونده خله تأثیر گذار و موفق در امر ناسیونالیسم سازی بائه. البته اتا عذر خایی هم بدهکار بَیمه که بدون رای گیری ات مقاله ره خار بنویشته ئون دله بی‌یشتمه. از اونجه که تجربه نشون هدائه شما نظرسنجی دله شرکت نکانی و آخرسری فقط وقت هسته که هدر شونه. با این حال ونه ببخشین. اسا شمه نظر گت بنویشته و 3000مین مقاله درباره چچی‌یه؟--شِمه خورد ِگــَـگَ: محکگپ بزوئن ‏۲۷ فـه‌وریـه ۲۰۱۱، ساعت ۱۲:۳۴ (UTC)