جمس هارولد ویلسون اتا انگلیسی سیاستمدار بی‌یه که میون سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۰ و اَی دِباره‌سه ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ بعنوان انگلیس نخست وزیر کار هاکرده.

Harold Wilson (1967).jpg
شناسنومه
کامل نوم جمس هارولد ویلسون
بزاروز ۱۱ مارچ ۱۹۱۶
بزاجا هوددرسفیلد، انگلیس
بمردن تاریخ جمس هارولد ویلسون
بمردن جا لندن, انگلیس
همسر ماری ویلسون
سیاسی اطلاعات
سمت نخست وزیر بریتانیا
اکتبر ۱۹۶۴ تا جونه ۱۹۷۰

منابعدچی‌ین