نوژان سور مرن اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ ول دو مرن دله دره. اینتا شهر ایل-دو-فرانس ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۳۰٬۶۳۲ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین