مارکوس شورشی زیرفرمانده شابلون:ایسپانیولی مکزیک زاپاتیستا ملی رهایی‌بخش ارتش سخنگوی هسته.

زیرفرمانده مارکوس در چیاپاس.

وه نویسنده، سیاسی شاعر هسته و جهونی‌سازی، امپریالیسم و نئولیبرالیسم جه مخالفه. این چریک جه، سیاسی ادبیات دله بعنوان ترنه چگوارای یاد کانّه و مکزیک دله محبوبیت زیادی دانّه.

مارکوس شورشی زیرفرمانده که تقریباً تموم بنویشته‌ها، بیانیه‌ها و اعلامیه‌ئون نهضت دله ونه شنه، مستعار اسم مردی هسته که سرخ‌پوستون سنت جه نقاب زنده و همیشک سرخ‌پوستی و مایایی افسانه‌ئون جه ارجاع دنه و اینان جه الهام گَنّه.

منابع

دچی‌ین
  • مانوئل کاستلز، «عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، جلد دوم: قدرت هویت» ترجمه حسن چاووشیان، طرح نو، ۱۳۸۰.