مختصات: ‏۱۶″ ۵۸′ ۸۹°غربی ‏۰۳″ ۰۷′ ۳۵°شمالی / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه ۳۵٫۱۱۷۵جنوب / عبارتی خطا: این کلمه ره نشناسمبی «w»;−۳۵٫۱۱۷۵

ممفیس (به انگلیسی: Memphis) أتا شهر نوم هسه که متحده ایالات دله دره. اینتا شهر تنسی ِایالت ِنیشتنگائه و ونه شهرستون نزدیکی ۱٬۲۶۰٬۵۰۰ نفر جمعیت دانه.

Memphis skyline from the air.jpg

جوغرافیدچی‌ین

اینتا شهر متحده ایالات جنوب دله دره. می‌سی‌سی‌پی درکا ونه میون جه رد بونه.

ورزشدچی‌ین

ممفیس ِبسکتوال تیم اینتا شهر ِشنه.

شابلون:متحده ایالات شهرون