رباط آتا شهر نوم هسه که مراکش نیشته‌گا هسه.اینتا شهر ره قائد جوهر فتح الله ولعلو به‌ساته.اتا ونه اکبر شهر فی مراکش الدار البیضاء.