جیمز بوکانان متحده ایالات آمریکای ۱۵اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که هیژدهمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا دموکرات حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۴ مارس ۱۸۵۷ تا ۴ مارس ۱۸۶۱ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، جان برکینریج ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب دموکرات دله دیّه.

جیمز بوکانان
جیمز بوکانان ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۴ مارس ۱۸۵۷ تا ۴ مارس ۱۸۶۱
ترتیب ۱۵اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) جان برکینریج
سیاسی جناح دموکرات حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین