جیمز ناکس پولک (انگلیسی جه: James Knox Polk) متحده ایالات آمریکای ۱۱اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که پونزدهمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا دموکرات حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۴ مارس ۱۸۴۵ تا ۴ مارس ۱۸۴۹ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، جورج دالاس ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب دموکرات دله دیّه.

جیمز ناکس پولک
James Knox Polk
جیمز ناکس پولک ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۴ مارس ۱۸۴۵ تا ۴ مارس ۱۸۴۹
ترتیب ۱۱اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) جورج دالاس
سیاسی جناح دموکرات حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین