فرانکلین پیرس (انگلیسی جه: Franklin Pierce) متحده ایالات آمریکای ۱۴اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که هیودهمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا دموکرات حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۴ مارس ۱۸۵۳ تا ۴ مارس ۱۸۵۷ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، ویلیام کینگ ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب دموکرات دله دیّه.

فرانکلین پیرس
Franklin Pierce
فرانکلین پیرس ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۴ مارس ۱۸۵۳ تا ۴ مارس ۱۸۵۷
ترتیب ۱۴اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) ویلیام کینگ
سیاسی جناح دموکرات حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین