بودوان اول بلژیک شاء نوم بی‌یه که ۷ سپتامبر ۱۹۳۰ اینتا کشور دله دنیابموئه و روز ۱۷ ژوئیه ۱۹۵۱ بلژیک شاء بیّه. وه ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۳ هم بمرده و شائی سَر جه دکته.

ونه عکس

وابسته جستاروندچی‌ین

منبعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا