آلبرت دوم بلژیک شاء نوم بی‌یه که ۶ ژوئن ۱۹۳۴ اینتا کشور دله دنیابموئه و روز ۹ اوت ۱۹۹۳ بلژیک شاء بیّه. وه پیشین شاء ِبرار بی‌یه. وه سال ۲۰۱۳ شه مقوم جا استعفا هدا و فیلیپ ونه جا هنیشته.

ونه گپ بزن عکس

وابسته جستاروندچی‌ین

منبعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا