آنتونین زاپوتسکی از سال ۱۹۵۳ تا سال ۱۹۶۸ دبیر کل حزب کمونیست چکسلواکی بود و همچنین پست رئیس جمهور چکسلواکی را از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۸ برگزار کرد. نوستالینی مجبور شد مجبور شود آلکساندر دوبچک در جریان جنبش اصلاحی کوتاه مدت سال ۱۹۶۸.[۱]

آنتونین زاپوتسکی
Antonín Novotný
شناسنومه
کامل نومآنتونین زاپوتسکی
بزاروز۱۰ دکامبر ۱۹۰۴
بزاجالتنانی، اتریش-مجارستون
بمردن تاریخآنتونین زاپوتسکی
بمردن جاپراگ, چکسلواکی
همسربوژنا نووتنا
سیاسی اطلاعات
سمترئیس جمهور چکسلواکی
۱۹ نوامبر ۱۹۵۷ تا ۲۲ مارچ ۱۹۶۸ اند ۱۹۶۸

منابع دچی‌ین

  1. Branko Lazitch with Milorad M. Drachkovitch, Biographical Dictionary of the Comintern: New, Revised, and Expanded Edition. Stanford, CA: Hoover Institution Press, 1986; pp. 344–345.