آنتونین زاپوتسکی

آنتونین زاپوتسکی از سال ۱۹۵۳ تا سال ۱۹۶۸ دبیر کل حزب کمونیست چکسلواکی بود و همچنین پست رئیس جمهور چکسلواکی را از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۸ برگزار کرد. نوستالینی مجبور شد مجبور شود آلکساندر دوبچک در جریان جنبش اصلاحی کوتاه مدت سال ۱۹۶۸.[۱]

آنتونین زاپوتسکی
Antonín Novotný
Antonín Novotný 1963b.jpg
شناسنومه
کامل نوم آنتونین زاپوتسکی
بزاروز ۱۰ دکامبر ۱۹۰۴
بزاجا لتنانی، اتریش-مجارستون
بمردن تاریخ آنتونین زاپوتسکی
بمردن جا پراگ, چکسلواکی
همسر بوژنا نووتنا
سیاسی اطلاعات
سمت رئیس جمهور چکسلواکی
۱۹ نوامبر ۱۹۵۷ تا ۲۲ مارچ ۱۹۶۸ اند ۱۹۶۸

منابعدچی‌ین

  1. Branko Lazitch with Milorad M. Drachkovitch, Biographical Dictionary of the Comintern: New, Revised, and Expanded Edition. Stanford, CA: Hoover Institution Press, 1986; pp. 344–345.