کردکوی یا کارد مَله گلستون اوستان ره اتا شهر هسته. این شهر تا گرگان جه ۲۹ کیلومتر راه دانّه.

کردکوی
کاردمَله
میل رادکان2.jpg
کشور Flag of Iran.svg ایران
اوستان گلستان
شهرستون کردکوی
بخش مرکزی
قدیمی نوم توسکان، نیم‌مردان،
میان‌کلا، جمشیدآباد،
کردخیل، تمیشه،
کردمحله
مردم
جمعیت ۳۸،۲۴۶ تن [۱]
جغرافیای طبیعی
ارتفاع ۵۰ متر
اطلاعات شهری
شهردار علی اکبر بسطامی
سایت شهرداری کردکوی
شابلون:روی نقشه

تاریخدچی‌ین

این شهر ِمکان ات‌جایی دَره که قدیم «تمیشه» شهر قِرار داشته. تمیشه اتا گتِ شهر بی‌یه که شاهنومه دله تنها نیشتنگا (=پایتخت) هسته که نوم بَوِرد وانه. این شهر رِقِد بورده و ونه آثار کردکوی پَلی قرار دارنه.

کردکوی بعدها افشاریون گادِر بساته بیّه. وقتی نادر شاه دَیی‌یه عثمانی ِجنگ جه وَرگِردِسته، کوردستون دله ات‌سری ره اجیر هاکرده که بئن شمال و اینجه ساکن بَوون تا ترکمون‌های حمله جلو هِرِستِن و تبرستون ره حفظ دارِن.

چون این مهاجرون که وشون جنگ هاکردن هم خار بی‌یه، کورد بینه، این شهر نوم ره «کورد مَله» یا «کارد مَله» گاتنه که وه ره اسا «کورد کوی» گانّه.

میل رادکان که باوندیون جه بجا بموندسته، این شهرستون دله دره و کردکوی ِسمبل حیساب اِنه.

مردموندچی‌ین

اسا دیگه کردکوی مردمون اکثراً مازرونی/گلکی/تبری جه گپ زنّه. این شهر ره مازرونی زوون دله «کارد مَله» هم گانّه.

منابعدچی‌ین

 

گلستون اوستان

مرکز گرگان
شهرستانون آزادشهر | آق‌قلا | بندر گز | ترکمن | رامیان | علی‌آباد | کردکوی | کلاله | گرگان | گنبد کاووس | مراوه‌تپه | مینودشت
شهرون

آزادشهر | آق‌قلا | انبار آلوم | اینچه‌برون | بندر ترکمن | بندر گز | خان‌ببین | دلند | رامیان | سرخنکلاته | سیمین‌شهر | علی‌آباد | فاضل‌آباد | کردکوی | کلاله | گالیکش | گرگان | گمیشان | گنبد کاووس | مراوه‌تپه | مینودشت | نگین‌شهر | نوده خاندوز | نوکنده