ئوشار

دچی‌ین

چنتا مورد ئوشارون درباره مه یاد بمو باتمه بارم شاید بد نوو:

 • بیتر نی‌یه جای رج:ئوشار مقالات اینتی رج‌وندی هاکنیم: «رج:ات‌کشور ئوشارون» یا «رج:‌ات‌قاره ئوشارون»
 • شابلون:Coord اینجه کار کانده، اینتا ره هم بنشنه مقالات سر بی‌یشتن.
 • شابلون:یادکرد وب ترجمه نکاردوئه، همون نشانی ره فعلأ ونه بی‌یشتن
 • ته نظر « ئوشار ِفلان» بیتره یا «فلانِ ئوشار» مثل «سیپی ئوشار» البته هرتی بوئه، مازرونی دله کاربرد دانه

--شمه خورد گگأ: محکگپ بزوئن ‏۲۳ مـارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۹ (UTC)

مشکلی نداینه، اگه خواننی تغییری هادین اینتائه رو هم ونه تغییر هادین. الان بدیمه اینجه ره تغییر هدانی ولی کارور:Amolbot/waterfalls ره دس نزونی و مقاله بساتن موقع مشکل خرمی.
 • رج بابت اگه خواننی تغییر هادین همون کارور:Amolbot/waterfalls پائین تغییر هادین و منم موافقه این تغییر هسمه.
 • بلین این مقالاته بسازیم و اتی مدت دیگه مختصات دهی ره هم شروع کمی.
 • اره، شابلون یادکرد وب فعلاً کار بزنین ای بعدن وره اته کار کمی.
 • مثه فرقی نکنه، الان همینتی که هسه سازمی، اگه حالتای دیگه هم داینه مره بوین تا ونه سه تغییر مسیر بسازم.--MehdiTalk ‏۲۳ مـارس ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۱۵ (UTC)
فکر نکانم اینتا سَره مشکل پیش بئه، اینجه ره هم دچیمه. فقط بموندسته پیشنهاد 4اُم که مه دَس بَرنِنه.--شمه خورد گگأ: محکگپ بزوئن ‏۲۴ مـارس ۲۰۱۲، ساعت ۰۷:۴۰ (UTC)
چارمی ره من شه درس کمه. ته خنا بدون --MehdiTalk ‏۲۴ مـارس ۲۰۱۲، ساعت ۰۷:۵۳ (UTC)
آقا صرفاً جهت اطلاع اینان که قبلاً املای غلط جه بنویشته بینه (اوشار) ره ات‌جا هاکردمه و رج‌وندی با حیساب کشور هم بیینه. --شمه خورد گگأ: محکگپ بزوئن ‏۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۶ (UTC)پاسخ
ته دس درد نکنه. سعی کمه بقیه ره ربات جا بسازم.--MehdiTalk ‏۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۵۵ (UTC)پاسخ
سلام :-)--Aarash (بحث) ‏۱۰ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۹ (UTC)پاسخ
سلام به روی ماه‌تان. :) ارادتمند:--MehdiTalk ‏۱۰ مه ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۰۵ (UTC)پاسخ

قطعنامه‌ئون الگو

دچی‌ین

ونه دله، چند تا ترجمه وسه (نیاز داشته) که ترجمه هکردمه. مازرونی دله مغلوب اضافه دارمی. مثلا جمهوری اسلامی ایران بونه ایران اسلامی جمهوری. ونه دله ویشتر توضیح هدا بیه.--فیروز (بحث) ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۲۶ (UTC)پاسخ

مه نظر با محک نظر نزدیک تره. من تا الان سیمای استونی اخبار دله نشنوسمه بجای سازمان ملل متحد بون متحد ملل سازمون. در هر صورت صبر کمه تا به توافق برسیم و بعد ونه مقالات ره بسازم.--MehdiTalk ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۴۵ (UTC)پاسخ
اته مطلب دیگه که مه ذهن رسه نه اینه که من ندومه Elgou درس تره یا Shabloun؟ امه ور و تا اونجه‌ای که من بشنوس دایمه گننه اِلگو. کدیمتا درس تره؟--MehdiTalk ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۰ (UTC)پاسخ
کردی دله شابلون جا استفاده بیه. مازرونی زوون شناسی دله کردی جا اتا گروه دله قرار گیرنه و کردی ره ویشتر نزدیک تر هسه تا فارسی. ولی شه هم ندومه کمین ره کار بزنیم.
مازرونی ایرانیِ جنوب غربیِ زوونون گروه ره تعلق دارنه که ونه دله کردی و تالشی مهم ترین زوون هسنه. فارسی و لری اتا دیگه گروه که جنوب شرقی بنومس بونه‌ی دله درنه. همون لینکی که ته ره معرفی هکردمه‌ی دله، اتا گپ دره که ونه نوم مازندرانی زبان است یا گویش؟ هسه و همین متحد ملل سازمان درباره توضیح هدا. اونجه بمو:
در مقام زبانی که تا همین اواخر بلندگوی تمدنی ممتاز بود فارسی نه‌همان به دیگر زبانهای محصور در قلمرو خویش مجال کتبی شدن و ادبی شدن نداد بلکه از لحاظی قدرت خلاقیت و زایش مفاهیم نو را از زبانهای تحت سیادت خود سلب کرد. کدامیک از گویشها توانش را داشته تا ترکیبات نوینی چون «دیوان عالی کشور» و «تولیدکنندگان ماشین آلات صنعتی» را از خود بسازد؟ همین ترکیب اضافی سازمان ملل متحد را اگر بخواهیم در قالب نحو مازندرانی بریزیم بنا بر قاعده اضافه مقلوب، متحد ملل سازمان بدست می آید اما اهل مازندران جز....--فیروز (بحث) ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۱۳ (UTC)پاسخ
این صفحه‌ی دله هم اتا فارسی متن و ونه تالشی ترجمه( که مازرونی ره نزدیک هسه دره) وه ره هارشی بد نی‌یه.
مه نظر هم ونه قوانین مضاف و مضافه‌الیه سَره اجراء بوو. مِن و فیروز اختلافات خله نی‌یه. مِن گامبه ترکیبات نَونه وردگردسته بوون ولی وه گانه همه کلمات ونه قواعد جه پیروی هاکنن. اسا مه نظر اینه که همون فیروز نظر په ربوتی صفحه‌ئون ره بساجین. چون مقالات حجم بالائه، ترنه ترکیبون بتونّه زوون میون جا دکفن.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۴۶ (UTC)پاسخ

┐───────────────────└
پس اسا که توافق حاصل بیه، منم همین کار ره کمه.--MehdiTalk ‏۱۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۴ (UTC)پاسخ

بخش اول ترجمه کامل بیّه Esmaeil (بحث) ‏۱۵ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۴ (UTC)پاسخ

ترجمه هکردمه و اتا راه حل

دچی‌ین

اون الگویی ره که بئوتی من ترجمه هاکردمه. البته وه شه تقریبا ترجمه بئی بی‌یه. اتا راه که تومبی مازرونی نویسی دله ونه جا استفاده هاکنیم و دستور سر هم اختلاف ناریم ساده نویسی هسه. مثلا:
به قهرمونی برسیه. بونه قهرمون بیه.
البته اگر بخائیم جمله ره همون جور که فارسی دله بی‌یه ترجمه هاکنیم اتی بونه:قهرمونی ره برسیه.
مثلا به او گفتم مازرونی دله بونه وه ره بئوتمه. مازرونی برخلاف فارسی که غالبا پیشوند زوون هسه، غالبا پسوند زوون هسه.--فیروز (بحث) ‏۱۲ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۴۱ (UTC)پاسخ

من فکر کمه اگه الان مقاله بسازیم و اته کمی فرق داره انه مشکل نیه. بشنه بعدن یان ره درس هاکردن.--MehdiTalk ‏۱۲ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۷ (UTC)پاسخ
مه نظر هم همین هسه.--فیروز (بحث) ‏۱۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۲:۵۰ (UTC)پاسخ

روستاها

دچی‌ین

سلام مهدی جان

لطفا اینجا را ببینید و همچنین اینجا اگر مشکل ویرایشی دارد در الگو ویرایش کنید.با تشکر جوادیوسفیگفتگو ‏۱۲ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۲۵ (UTC)پاسخ

سلام. الگو را بر اساس ویکی فارسی و بر پایه Infobox تغییر دادم ولی نمیدانم چرا بازهم نام رسمی را نمایش نمیدهد! اما مشکل نا دهستان برطرف شده است. موردی دیگر، در زمان ایجاد نوشتارها از آرگومان‌های -notitle و -safe حتماً استفاده کنید. --MehdiTalk ‏۱۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۳۱ (UTC)پاسخ
ممنون ، از آرگومان‌های -notitle و -safe استفاده می کنم ، موردی که ایجاد کرده بودم به صورت دستی بود و باربات نبود. جوادیوسفیگفتگو ‏۱۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۴۳ (UTC)پاسخ

  نام رسمی هم درست شد. جوادیوسفیگفتگو ‏۱۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۱۶ (UTC)پاسخ

Welcome note and right-to-left

دچی‌ین

Hi Mehdi,

Thank you for the welcome note.

My name is Amir and I work for the Wikimedia Foundation. My job is to improve the support of our software for all languages of the world. I care especially about languages, which are written right-to-left, like yours.

If you have any question related to writing from right to left or to support of your language in MediaWiki, please contact me!

Good luck! --Amire80 (بحث) ‏۱۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۲۷ (UTC)پاسخ

Hi Dear! Thanks for your suggestion! Ok. Sure! @};- --MehdiTalk ‏۱۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۳۱ (UTC)پاسخ

درخواست

دچی‌ین

با سلام

لطفا کارور:JYBot/نویسنده را بررسی نمایید ، به دوستان هم بگویید نظری بیاندازند که بعدا تعارض رخ ندهد.دوستدار جوادیوسفیگفتگو ‏۱۴ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۹ (UTC)پاسخ

سلام.فعلاً 96 ویرایش بدون پرچم در ویکی مازنی دارید. از مدیران می‌خواهم تا نظرخواهی مرتبط با دریافت پرچم برای ربات شمارا در سطح Sysops محافظت کنند تا روند دریافت پرچم در متا تسریع شود. شما نیز بدلیل آنکه Ruslik گفته باید بیش از 100 ویرایش انجام دهید. پس فعلاً 10 نوشتار را ایجاد کنید و سپس خبر دهید تا تائید ساخت مابقی را خدمتتان عرض کنم.--MehdiTalk ‏۱۴ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۳ (UTC)پاسخ
ممنون، فکر نکنم برای 10 ویرایش گیر بدن ، معمولا که اینطور نبوده ، فقط من درخواستم اول برای اینترویکی بود که بعدا تغییرش دادم، البته اینجا هم برای میان ویکی درخواست دادم که تغییرش دادم، حالا باشه ویکیبدان جواب بدن ، ببینم چی میگن. جوادیوسفیگفتگو ‏۱۴ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۴۴ (UTC)پاسخ

آر اس اس ویکی پدیای سر

دچی‌ین

بنشنه ویکی پدیای دله آر اس اس بزوئن؟ مثلا اسایی دکته‌ئون سر؟--فیروز (بحث) ‏۱۵ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۳۳ (UTC)پاسخ

سلام. اره بونه! اینتا روش جا استفاده هاکنین:
http://mzn.wikipedia.org/w/api.php?action=feedwatchlist&allrev=allrev&wlowner=شمه کاروری نوم&wltoken=شمه رمز&feedformat=atom

دِتا متغییر داینه که ونه درس هاکنین!

 1. شمه کاروری نوم:اینجه که ونه شه کاروری نوم ره بیئه‌لین
 2. شمه رمز:ونه قرار هدائن وسه ونه بورین شه ترجیحات کاروری دله (اینجه بورین) و اون کادری که ونه دله بنویشته:"رمز فهرست پی‌گیری:" اون رمز ره کپی هاکنین و اون لینک دله چسب هادین و اینتر ره که بزنین شمه خوراک rss فعال بونه و بدون اینکه اصلاً شه کاروری نوم جا لاگین هاکنین بتوننی شه پیگیری هاره هارشین. فقط اته چی: وره هیچ کس دس ندین، چون بتونده شمه فهرست دمبال هاکرده‌ئون ره متوجه بواشه.--MehdiTalk ‏۱۵ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۰۶ (UTC)پاسخ

الگوها

دچی‌ین

سلام برای الگو پرچم‌ها از متا مجوز درون‌ریزی بگیرید و همه پرچم‌ها و روی نقشه‌ها را از ویکی‌فا برون ریزی کنید و در ویکی مازندرونی درون ریزی کنید از حجت بپرسید این دسترسی را ۲-۳ بار گرفته‌است. Amiraram (بحث) ‏۱۵ مه ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۳۸ (UTC)پاسخ

سلام. سپاس بسیار امیر عزیز. به روی چشم. با حجت در میان خواهم نهاد.--MehdiTalk ‏۱۶ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۳:۱۱ (UTC)پاسخ

تقدیم به شما

دچی‌ین

Reza1615 (بحث) ‏۱۶ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۲۱ (UTC)پاسخ

سپاس بسیار رضای عزیز. هنوز این ویکی آمار بازدید چندانی ندارد ولی امیدوارم با افزوده شدن کاربران فعالی همچون شما و از جمله مازنی نویسانی همچون جویباری این ویکی تکانی بخورد. دوستدار:--MehdiTalk ‏۱۶ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۳:۲۰ (UTC)پاسخ

زحمت دوباره

دچی‌ین

سلام مهدی جان

این موارد را نمیدانم نیاز به ترجمه دارد یا نه ، اگر نیاز هست لطفا زحمتش را بکشید ، ضمنا ویکیبدان پرچم را اعطا کردند ، می توانم برای نویسندگان فرانسه ربات را برانم ؟ جوادیوسفیگفتگو ‏۱۶ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۷:۴۳ (UTC)پاسخ

سلام. ترجمه شد. 10 مقاله را به عنوان نمونه بسازید و سپس اطلاع دهید. در صورتی که مشکلی نداشت می‌گویم مابقی را نیز بسازید.--MehdiTalk ‏۱۶ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۵۳ (UTC)پاسخ
اینجه ره هارش و شه نظر ره بئو.--فیروز (بحث) ‏۱۶ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۷:۵۹ (UTC)پاسخ
شه نظر ره هدامه.--MehdiTalk ‏۱۶ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۵۳ (UTC)پاسخ

مهدی جان متوجه اشکال ربات شدید ؟ جوادیوسفیگفتگو ‏۱۶ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۴۰ (UTC)پاسخ

مشکلی ندارد. قفصد مچ‌گیری از شما را نداریم دوست عزیز. ظاهراً اکنون در حال ایجاد مقالات به صورت درست است. بگذارید نوشتارها را ایجاد کند. اگر ربات را از روی تولسرور و یا سرور لینوکس ران میکنید در انتهای دستور و بعد از -safe بنویسید: -summary:ربوت-فرانسه_نویسندگون_نوشتارون_ره_بساتن و یا یک توضیح در مورد صفحاتی که می‌سازید جایگزین پیغام پیشفرض کنید تا مشخص باشد ربات در حال ساخت چه چیزی است.--MehdiTalk ‏۱۶ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۴۵ (UTC)پاسخ

نه مهدی جان متوجه نشدید ، محتوای مقالات ایجاد شده را بنگرید ، فقط الگو در آن است و متنی ندارد. جوادیوسفیگفتگو ‏۱۶ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۴۸ (UTC)پاسخ

بجای
کارور:JYBot/نویسنده

بنویسید:

جا:کارور:JYBot/نویسنده

درست می‌شود.--MehdiTalk ‏۱۶ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۵۰ (UTC)پاسخ

ممنون جوادیوسفیگفتگو ‏۱۶ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۵۳ (UTC)پاسخ

رج همسنگ

دچی‌ین

با خدمت دوست عزیزم

مورد اول اینکه ،کد رج همسنگ اگر آماده شده برای راندنش روی مقالات نویسنده در خدمتم، مورد دوم 600 مقاله از مقالات روستاها که در ویکیفا ساختمشان ، آماده ساخت هست،بسازم ? مشکلی ندارد ؟ JYگفتگو ‏۱۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۲۲ (UTC)پاسخ

سلام. فعلاً همسنگ دهی نکنید. کد همسنگ را عباس و رضا برای ویکی مازنی بومی کرده‌اند که در مراحل تستش قرار دارد و پس از آنکه به خوبی جواب داد می‌گویم شما نیز زحمتش را بکشید. فعلاً بیشترین مشکل ویکی مازنی نداشتن رده است که باید بسازمشان. مقالات روستاها را بسازید ولی لطفاً شهرستان به شهرستان پیش روید و الگوهای شهرستان‌ها را نیز بسازید. موفق باشید--MehdiTalk ‏۱۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۰۸ (UTC)پاسخ

مقالات روستاها همانطور که در ویکیفا هم گفتم ، پس از نتایج سرشماری ایجادشان میکنم، این 600 مقاله مربوط به استان اردبیل است که با توجه به اینکه تقسیمات این استان تغییر چندانی نکرده بود در ویکیفا ایجادشان کردم و خواستم اینجا هم ایجاد کنم و قصدم برای ایجاد به صورت استان به استان است و پس از ساخت هر استان ساخت الگوها.با توجه به اینکه امروز وقت ایجاد الگوها را ندارم ، در چند روز آینده مقالات را ایجاد میکنم.با تشکر JYگفتگو ‏۱۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۱۵ (UTC)پاسخ

اگر زحمت ساخت الگوها را تقبل می‌کنید مشکلی نمیدارد و میتوانید از همین امروز دستور ساخت مقالات را به ربات بدهید ولی لطفاً طی روزهای آینده الگوها را بسازید.--MehdiTalk ‏۱۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۱۷ (UTC)پاسخ
دیر و زود دارد ، اما سوخت و سوز ندارد JYگفتگو ‏۱۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۴۵ (UTC)پاسخ

فارسی راهنما و پاک هاکردن اتی اشتباهات

دچی‌ین

شمه نظر چی هسه تا اتا راهنما به فارسی زوون مازرونی نویسی درباره بزنیم؟ چون فارسی به‌هرحال شه نفوذ ره دارنه و اتا دیگه طرف جا هم مازرونی تا اسا فقط اتا بنویشتنی زوون بی‌یه.
ضمنا من شمه جا اتا خاهش داشتمه. اگه بونه اتا صفحه درست هاکنین تا من ونه دله کلماتی ره که ونه شه درست شکل جا بنویشت بوون ره اونجه بنویسم و شمه سر اگه زحمتی نی‌یه ربوت جا وشون ره درست هاکنی.(آفریقای دسوری کلمات ره گمه.)--فیروز (بحث) ‏۱۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۲۱ (UTC)پاسخ

خله خاره. من فکر کمه اینجه بد نوه اما اگه جای بهتری سراغ دایننی همونجه بسازین. اگرم دوست داشتنی بتوننی شه اته زیر صفحه کاربری دله وره بسازین و بعدن بشنه وره به فضای مناسب‌تری هم منتقل هاکردن.--MehdiTalk ‏۱۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۱۸ (UTC)پاسخ
وه ره بساتمه. هر خط دله دتا کلمه ره بنویشتمه. هر دتا کلمه میون فاصله دره. اولی غلط کلمه هسه که اسا بنویشته‎‌ئون (نوشتارون) دله دره. دومی هم ونه درست نوم هسه. شه نظر ره ونه درباره بئووین.--فیروز (بحث) ‏۲۰ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۲ (UTC)پاسخ
بدیمه. شمه دس درد نکنه. وره کامل هاکنین همه ره درس کمی. ;) --MehdiTalk ‏۲۰ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۴ (UTC)پاسخ

ابزار کمک مترجم برای ویکی مازنی

دچی‌ین

با سلام ابزار کمک مترجم را برای ویکی مازنی بومی کردم، برای فعالسازی باید صفحه (en:Special:Mypage/common.js) که در ویکی انگلیسی می‌باشد و یا (fa:Special:Mypage/common.js) که در ویکی فارسی است را باز کنید و سپس روی دکمه Create کلیک کنید تا صفحه مورد نظر را در ویکی انگلیسی ایجاد نمایید،حال عبارت موجود در مستطیل زیر را به همین صورت که مشاهده می‌کنید در آن صفحه کپی کنید و دکمه Save page را بزنید تا اطلاعات ذخیره شود.

importScriptURI("http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Javadyou/ArticleTranslator.js&action=raw&ctype=text/javascript");

با تشکر JYگفتگو ‏۱۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۱۵ (UTC)پاسخ

سلام. سپاس جواد جان. این ابزار را اولین بار ابراهیم در ویکی انگلیسی و با حمایت‌های بسیار زیاد رضا ایجاد و پیاده سازی نمود. البته بومی‌سازیش در برنامه‌های آینده من بود ولی تصورش را هم نمیکردم که شما لطف کنید و با پیشدهستی خود غافلگیرم کنید. سپاس فراوان و دست مریزاد خدمت شما همکار پرتلاش.--MehdiTalk ‏۱۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۲۰ (UTC)پاسخ
خواهش می کنم مهدی جان ، وظیفه بود.بله باید از جناب ابراهیم به خاطر این ابزار خوبشون تشکر ویژه کرد. JYگفتگو ‏۱۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۵۸ (UTC)پاسخ

الگو یادکرد

دچی‌ین

سلام، مهدی جان اینجا الگوهای یادکرد داره یا نه؟ --MaHaN MSG‏۲۷ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۹ (UTC)پاسخ

سلام بر شما همکار گرامی. متاسفانه هنوز این الگوها در ویکی مازنی ساخته نشده است و باید از همان روش‌های قدیمی استفاده کنید. یعنی :
<ref>منبع</ref>
فعلاً با این شیوه منابع را بیافزائید تا در آینده با توسعه این ویکی آن الگوها نیز آهسته آهسته بومی و وارد ویکی مازنی شوند.--MehdiTalk ‏۲۷ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۴۳ (UTC)پاسخ
تشکر بابت پاسخ، آیا استفاده از الگوی ویکیفا تا زمانی که این الگو در اینجا بشود مشکلی دارد؟ --MaHaN MSG‏۲۷ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۴ (UTC)پاسخ
به احتمال 99.9% الگوهای ویکی فارسی کار نخواهند کرد. هرکدام را که خیلی ضروری میدانید بگوئید تا ایجادشان کنم.--MehdiTalk ‏۲۷ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۹ (UTC)پاسخ
گویی همان 00.01% درصد کار خودش را کرد:D در این مقاله که الگوی یادکرد و پانویس کار کردند ولی چند الگو و ابزار مثل ابرابزار خیلی نیازه. --MaHaN MSG‏۲۷ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۴ (UTC)پاسخ

┐─────────────└
:)) خدا را شکر. راستی اگر میبینید الگویی وجود دارد ولی میان ویکی ندارد زحمتش را بکشید. مثلاً همین پانویس و یادکرد! سپاس. راستی، شما مازنی بودید و بنده اطلاعی نداشتم؟ --MehdiTalk ‏۲۷ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۷ (UTC)پاسخ

چشم حتما انجام میدهم. راستی اینجا واقعا هر میان ویکی ها را 3 بار نشان میدهد یا مرورگر من مشکل دارد؟چون حتی در پیش نمایش هم مشکلی ندارد اما وقتی ذخیره میکنم اینجوری میشود در ضمن منم مازرونی ریکا هستمه;)--MaHaN MSG‏۲۷ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۲۶ (UTC)پاسخ
نا شمه مرورگر مشکل ناینه! مشکل از شابلون بیه و سعی هاکردمه بیتتر بوه ولی اتی فرصت سر کلاً وره عوض کمه. (خیر مشکل از مرورگر شما نیست! مشکل از الگو بود و سعی نمودم کمی بهترش کنم ولی در فرصتی بهتر کل الگو را بروز خواهم کرد.) از اینکه مازنی هستید بسیار خوشحالم. امیدوارم در ویکی مازنی بمانید و ویرایش کنید. خیلی سوت و کور است و امیدوارم روزی پر سروصدا و سرشار از هیاهو و جنگ و جدل شود. :) ارادتمند:--MehdiTalk ‏۲۷ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۴۲ (UTC)پاسخ

گت ولگ

دچی‌ین

شما در دادن دیدگاه خودتان همکاری نمی‌کنید؟ --)_|_\\_\ (بحث) ‏۲۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۳۳ (UTC)پاسخ

سپاس. با توجه به الزام جمع‌بندی توسط یک مدیر با دیدگاه‌بی‌طرف بنده در این نظرخواهی شرکت نکرده‌ام تا بتوانم این نظرخواهی را جمع‌بندی کنم و همچنین است شما و سایر همکاران بدلیل قدمت و حضور بیشتر در این ویکی، بیشتر تمایل به اظهار نظر جهت تغییرات و یا جلوگیری از آن خواهید داشت. نظاره‌گر پاسخ شما همکاران هستم و قطعاً پس از رسیدن تعداد شرکت کنندگان و رسیدن به اجماع نظرخواهی را جمع‌بندی خواهم نمود.--MehdiTalk ‏۲۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۲۵ (UTC)پاسخ

پالایه‌ئون

دچی‌ین

تازه بفهمستمه چه درفش‌بوت و جوادبوت، مقاله بییشتن سَر مشکل داشتنه؛ پالایه 1 سه بی‌یه--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۲۱ (UTC)پاسخ

من حلا اوهان سرسراغ نشیمه. ونه اته برنامه‌یزی هاکنیم و مرحله به مرحله جلو بوریم. من فعلاً دایمه ابزارون ره ایارمه و اگه شابلونی مشکل داینه سعی کمه ونه مشکل ره برطرف هاکنم. اگه پالایه‌ئون ره فعلاً فعال نکنیم اتی بهتره چون کارور به اون صورت دنیه که بخوان خرابکاری هاکنن. اگه دوس دارین شما ره کمک کمه تا بتونین شه وسه ربات اجرا هاکنین و رده سازی دله کمک هاکنین. شمه نظر چیه؟--MehdiTalk ‏۳۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۴۴ (UTC)پاسخ
من هم کم میل نیمه که ربوت بساجم، ولی اسا نتومبه. ایشالله تابستون جه شروع کامبی ؛) شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۱۶ (UTC)

طبری یا تبری

دچی‌ین

ط اتا عربی حرف هسته که ونه کلمات دخیل عربی دله به کار بوره. کلماتی که وشون ریشه عربی نیه ره ونه ت جه بنویسن. کمینتا درسته؟

 • طبری یا تبری؟ طهران یا تهران؟ طالش یا تالش؟ طوس یا توس؟ اصطهبان یا استهبان؟

در ضمن امه استانی شبکه اسم شبکه طبرستان بیه که هاکرنه شبکه تبرستان که نشون دنه منابع دولتی هم اینتا مسئله ره قبول هاکردنه. Esmaeil (بحث) ‏۲ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۵:۱۴ (UTC)

اسماعیل عزیز، برخی کلمات از ریشه وارد واژگان ما شده‌اند و نمیتوان با آنها کلنجار رفت و به زور خارجشان کرد. به نظرم تبر و تبرستان بسیار نزدیکند. در هر صورت الفبای ما دارای حرف "ط" می‌باشد و نمیتوانیم بگوئیم نباید از این حرف در الفبا استفاده نمود. فرهنگ طبری، آیت‌الله طبرسی و ... هرکدام را بنگرید از ط تشکیل شده است. مشکل بنده با این نام صرفاً نیست. اینکه بیش از حد کلمات را تغییر دهیم اصلاً به سود ویکی مازنی نیست و در واقع میتوان گفت که به ضرر این ویکی خواهد بود. تصور کنید یک فرد قصد جستجوی این کلمه را در موتورهای جستجو داشته باشد مینویسد: طبرستان و/یا طبری و کسی نمیگوید تبری زیرا با کلمه "تبرّی" در دین اسلام یکی میشود و محقق به نتیجه درستش نمیرسد. آنچه در ویکی فارسی انجام شده است این است که کلمه تبری را به زبان مازندرانی تغییر داده اند تا محقق بهتر بتواند به نتیجه مطلوبش برسد. این یک مورد بود، مورد دومی که قصد مطرح کردنش را دارم اقدام شما قبل از بحث بود! همکار و مدیر عزیز، بیائید این روش را جا بیاندازیم که ابتدا بحث کنیم و سپس تغییرات را در ویکی اعمال کنیم. باور بفرمائید آنگونه بسیار بهتر است. مثلاً در این مورد، ابتدا نوشتار جدیدی با نام تبری ایجاد نمودید و سپس نوشتار موجود طبری را خالی کرده و به "تبری" تغییر مسیر دادید. جسارتاً اگر ابتدا بحث میکردیم و سپس تغییرات را اعمال میکردید تاثیرش بسیار بیشتر بود. البته این موضوع بسیار بی ارزش است و منظورم این است که از این به بعد در این گونه اختلاف نظرات ابتدا بحث کنیم و سپس تغییر دهیم. مطلب سوم در مورد شیوه انتقال بود. من اگر قصد این تغییر مسیر را داشته باشم. سعی میکنم از روش ادغام استفاده نمایم تا تاریخچه نوشتار حفظ شود و زحمات گذشتگان به هدر نرود.--MehdiTalk ‏۲ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۵:۲۸ (UTC)
 • اما به زور نخوامبی کاری ره انجام هادیم. ط ونه کلمات دخیل عربی دله به کار بوره. کلماتی که ریشه عربی ندارنه ونه ت ره به جای ط کار بزنیم. مشهور ترین وشون هم طهران ← تهران هسته. اینتا حرفی که زمبه ریشه علمی دارنه شما هم دربرابر اینتا استدلال اتا استدلال غیر علمی و شخصی مطرح هاکردی که به نظرم تبر و تبرستان بسیار نزدیکند، شمه نظر محترمه اما دلیل منطقی نیه. خله چیزا جز خطاهای رایج هستنه مثل طایر که اته کلمه فرنگی هسته که ونه بوئه تایر. طبری و طبرستان و طبرسی و .. هم جزو خطاهای رایج هستنه. با تغییر مسیر هدائن اونتا مشکلاتی که بائوتی حل بونه.
 • نکته دومی که مطرح هاکردی اته جور نقد به خود هم محسوب بونه، چون شما هم بدون بحث هاکردن تبری ره حذف هاکردنی.
 • نکته سوم هم بلد نیمه، سعی کمه یاد بئیرم و ونه جا استفاده هاکنم. ‏Esmaeil (بحث)
اسماعیل عزیز شما حضور ندارید اگر شما هر روزه در ویکی مازنی حاضر باشید با یکدیگر گفتگو کرده و سپس تغییرات را اعمال میکنیم. باور بفرمائید در وضعیت اسفناک فعلی ایجاد کردن یک نوشتار جدید بسیار بدتر است. مقالات بسیاری وجود دارند که همچنان بدون منبع، بسیار خرد و یا با الفبای انگلیسی هستند که در سالهالی 2006 و 2007 ایجاد شده اند. مثلاً نوشتار اجیک را ببینید. اینها نوعی تحقیق دست اول هستند و باید حذف شوند. ترآورد میکنم حدود 1500-2000 مقاله به مانند این در ویکی مازنی باشد. مقالات فاقد رده و الگوهای ایجاد نشده و یا بسیار قدیمی، مقالات بدون میان ویکی و ... بهتر است با همین نیروی اندک وقتمان را صرف تصحیح زیرساخت ها کنیم تا ایجاد نوشتار های جدید. زیرساخت‌ها که درست شوند به راحتی میتوان در عرض یک هفته چند ده هزار مقاله را با ربات وارد ویکی مازنی نمود. --MehdiTalk ‏۲ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۶:۰۳ (UTC)

کوردی خط اصلاح هاکردن

دچی‌ین

مه نظر اینه که اتا شابلون بساجین و صفحاتی که کوردی الفبای جه بنویشته بَینه(مثلا: سوئد) درون بی‌یلین. اینتی بنشنه کم‌کم وشون ره اصلاح هاکردن. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۰ (UTC)

اته زیر صفحه بسازین و ونه دله این کلمات ره قرار هادین. بتوننی اینتائه جا الگو بیرین.--MehdiTalk ‏۲ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۴ (UTC)
ولی اگه فقط ربوت جه اینتی اصلاح هاکنیم، ننشنه بعضی چی‌ئون ره اصلاح هاکردن و وقتی اتا مقاله دله، نصف کلمات کوردی بوئن، نصف فارسی، ننشنه تشخیص درست هدائن. مثلاً شمه ربوت چتی بتونده «ئو» ره تشخیص هاده در صورتیکه اتجا ئو یعنی وَ ولی اتجا یعنی آب. فقط هم ونه اولی تصحیح بواشه. همینسه پیشنهاد کامبه اتا ونه واری شابلون کوردی الفبادار صفحه‌ئون سر بی‌یلین.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۱ (UTC)
اته برچسب به نوم ویکی سازی سازمه. هرنوشتاری که ونه مازرونی بووشه و مشکل داینه اینتا الگو ره زمی ونه بالا، تا کم کم وشون ره دس هاکنیم. محک گرامی، مه نظر بر اینه که الان زیر ساخت‌ئون ره درس هاکنیم بعداً مشکل نخیمی. فارسی ضربالمثل دله دایمی که:«خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج» الان که امه کارورون کم هسنه اگه نقایص برطرف بواشه و همه چی غلطک رو دکفه اما هم دیگه اینتا ویکی نیم، بقیه اینتا ویکی ره پیش ویننه و ونه حیات تضمین بونه. شمه جا درخواست کمه تا اینتا بحث دله هم شرکت هاکنین.--MehdiTalk ‏۲ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۵۴ (UTC)

حذف برخی از عکس ها

دچی‌ین

چرا عکس های مازرونی مصور واژه نومه را حذف کردید؟ شما چه میدانی که حق کپی را نقض شده است یا نه؟ من با سازنده این تصاویر در فیسبوک ارتباط دارم. کارهایی عجیب و غریبی انجام میدهید. پنج سال در اینجا حضور مستمر و پر فراز و نشیبی داشته ام. شخصا تعداد مقالات اینجا را از 40 به 1000 رساندم تا نام این ویکی در صفحه اصلی ویکی پدیا بالا بیاید. من آمادگی همکاری یا تقابل با شما را دارم و در هر دو زمینه توانایی لازم را دارا می باشم، تقابل یا همکاری انتخاب با شماست. Esmaeil (بحث) ‏۴ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۹ (UTC)

سلام. اسماعیل گرامی، سپاس از اینکه این نگرانی‌تان را در اینجا مطرح کردید و سپاس از اینکه در طول این چند سال خادمی بزرگوار و دلسوز برای ویکی مازنی بوده‌اید. امیدوارم اینبار را همچون دفعاتت گذشته بحث را نیمه کاره رها نکرده و تا رسیدن به نتیجه‌ای کامل به بحث و مطرح کردن دیدگاه‌ها و سخنان‌تان ادامه دهید. مرحله به مرحله به فرمایشات شما پاسخ میدهم و انتظار متقابلی‌ست که در پاسخ سخنانم دلایل قانع کننده‌ای بیاورید.

ابتدا پاسخ‌های شما:

 • عکس‌های مورد نظر شما بدلیل نقض سیاست‌های حق‌تکثیر و همچنین جای گرفتن در سیاست تحقیق دست اول حذف شدند. (وپ:عدا را حتماً و حتماً بخوانید که گوشه‌هایی از آن به همین مورد تصاویر شما اشاره دارد)
 • بنده بدلیل حضور مستمر و مفید و با شمار ویراش نزدیک به 18 هزار ویرایش در ویکی‌های صدها برابر بزرگتر و مفیدتر از ویکی مازنی به مدت سه سال و نیم این تجریبیات را بدست آورده‌ام (آمار مشارکت من در ویکی فارسی محض نمونه) و با مطالعه سیاست‌ها و رهنمودهای ویکی‌پدیا دریافته‌ام که این تصاویر علیرغم تلاش شما عزیز ارجمند جایشان در هیچ‌کدام از پروژه‌های ویکیپدیا نیست و علیرغم میل باطنی خویش مجبور به حذفشان هستم.
 • نمیدانم کدام کارم عجیب و غریب است؟ اینکه در ظرف کمتر از یک هفته آمار مقالات ویکی مازنی را از حدود 3هزار مقاله خرد و ناقص (+برخی مقالات پرمحتوا و با ارزش که آمارشان به 200 مقاله نیز نمیرسید) و رتبه بیش از 150 در میان ویکی‌ها به یکباره به 146 رسید. و در عرض چند روز بعدش به 123 و با میزان بیش از 7580 مقاله رسیدیم. بله، قطعاً این سازندگی با کمک محمد و جواد (از ویکی فارسی) و به لطف همیاری محک و فیروز (دوستان عزیز که بجای حاشیه به اصل سازندگی روی آورده‌اند) بسیار عجیب است. نمیدانم شاید هم ایجاد شدن بیش از 13 ابزار در ویکی مازنی که جزء بهترین ابزارهای ویکی هستند عجیب باشد. آه، شاید فعالیت‌های ربات من و سایر دوستان عجیب است! شاید هم عمیق کردن عمق ویکی مازنی و شاید هم شایدهای دیگر!
 • فرمودید 5 سال حضور مستمر و پرفراز و نشیب! نمیخواهم زحمات شما را زیرسوال ببرم و خدای ناکرده ذره‌ای مایوستان کنم ولی برایم سوال است چرا در طول این 5 سال حضور خودتان در ویکی‌های بزرگ ویرایش نکردید؟ چرا سیاست‌ها را مطالعه نکردید تا بدانید وظیفه شما چیست؟ چرا هیچ اثری از قوانین حق تکثیر و برچسب های بارگذاری به چشم نمیخورد؟ چرا حتی یک ادغام ساده را بلد نیستید؟ اسماعیل عزیز، ابزار مدیریتی که در دستان شما، بنده، محک و سایر مدیران بوده و است فقط یک ابزار ساده است! یک دسترسی موقت است! به راحتی میتوان از طریق متا مدیر خطاکار و مدیری که دیگران را غیرقانونی تهدید به مقابله میکند را خلع ابزار و دسترسی نمود. محک به خوبی جریان مدیر علمجو در ویکی فارسی را مطلع است و مطمئن باشید من، شما و سایر مدیران در قبال مسئولیتی که پذیرفته ایم مسئولیم و سایرین به هیچ عنوان از سهل انگاری و خطای ما نخواهند گذشت. در چند خط بالاتر نیز به سمت شما دست یاری دراز کردم و از شما استدعا کردم اگر جایی خطایی از بنده مشاهده کردید و یا تصور کردید حذف شدنی به ناحق بوده ابتدا به من بگوئید تا برایتان شرح دهم و بدون بحث واگردانی و احیاء نکنید! اکنون برایم سوالی مطرح است که به چه علت تصویر حذف شده توسط مدیری دیگر را بدون اطلاع از سیاست ها احیاء نمودید؟
 • بسیاری از نوشتارهایی که شما ایجاد کرده‌اید مصداق بارز و عینی تحقیق دست اول و مطالب بدون منبع و فاقد ارزش دانشنامه‌ایست و برخی بیش از 5 سال است که با آن وضعیت اسفناک وجود دارند! نوشتارهایی همانند اجیک و تمامی آنهایی که برچسب بدون منبع و دست اول خورده‌اند مهلت کمی برای افزوده شدن منبع دست دوم و موثق دارند و اگر به وضعیتشان ساماندهی نشود باید حذف سریع شوند (دست من و شما نیست و این سیاست مدونی است که همگی باید تابع آن باشیم.)
 • فرمودید در فیسبوک از فردی مجوز کسب کرده اید. اولاً فیسبوک جزء منابع معتبر محسوب نمیشود! (اولین دلیل حذف) دوماً هرکدام از تصاویر شما مشتق شده از حدود 12-20 تصویر دیگر هستند. تک تک تصاویر آن گاوها، سبزیجات، میوه‌ها، اندام انسان و غیره و ذالک خودشان یک خالق جداگانه‌ای داشته اند که باید مجوز آن ها تحت قانون مستندات آزاد گنو و یا یکی از مجوز های حق تکثیر آزاد منتشر شده باشند و مدرکی دال بر آزاد بودنشان باشد که نیست! (دومین دلیل) سوماً در کنار هرکدام از تصاویر معادل مازنی آنها نوشته شده است که باید این معادل مازنی با منبعی دست دوم و موثق تائید شده باشد و هر آنچه که بدون منبع بر روی تصویر آمده یک تحقیق دست اول است (سومین دلیل حذف) چهارماً اگر تمامی موارد بالا محرز شوند خالق اثر باید لینک تائیدیه همه تصاویر را (تک تک تصاویر موجود در آن تصویر اصلی را ) در زمان بارگذاری با ارجاع دقیق ذکر کند و باید منبعی موثق ارائه دهد که این مطالب در فلان منبع معتبر موجود است و آن منبع معتبر موجود است (چهارمین دلیل حذف) و اگر منبع را سایتی معتبر معرفی میکنید که دارای حق نشر است آن سایت و یا یکی از مسئولینش باید در زیرصفحه سایت خود اجازه نامه ای قرار دهند که علیرغم اینکه سایتشان دارای حق نشر است و دیگران حق استفاده از تصاویرشان را ندارند ولی برای پروژه‌های ویکی پدیا مجاز است و منعی ندارد و لینک این اجازه نامه باید در زمان بارگذاری ذکر شود و یا آنکه یکی از مسئولین سایت با ایمیل رسمی آن موسسه و یا سایت ایمیلی برای بنیاد ویکی مدیا ارسال کند و اجازه کتبی استفاده از آثارش را در ویکیپدیا و یا پروژه‌های بنیاد ویکی مدیا بدهد (پنجمین دلیل)
 • در مورد تقابل و همکاری فرمودید که تصور میکنم پاسخ این پیشنهاد و تهدید ضمیمه شده در آن را چندخط بالاتر داده ام و لازم به تکرار نیست که تخلفات هرکدام از ما براساس سیاست‌های ویکی و از طریق فراویکی قابل پیگیری و رسیدگی است و من هم قصد منزوی کردن شما و محروم کردن ویکی مازنی از کاربر پرتلاشی همچون شمارا ندارم. پس بیائید بجای تهدید و دلسرد کردن یکدیگر به فکر سازندگی ویکی مازنی باشیم. البته بر اساس اصول صحیح و مصوبش! موفق باشید. منتظر پاسخ‌های دقیق و گزینه به گزینه و دقیق شما هستم.--MehdiTalk ‏۴ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۲۹ (UTC)

درود. مهدی جان ما در خدمتیم. اگر کاری هست بگویید من شروع همکاری کنم. نمی‌دانم از کجا باید شروع کرد. در حد توانم حتما کمک می‌کنم. راستی اینجا که دیوان‌سالار ندارد. کسی می‌تواند این نام کاربری ما را تغییر دهد؟ --جویباری (بحث) ‏۶ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۴۲ (UTC)

سلام محمد عزیز. هرگوشه‌ای از این ویکی را بگیرید کمکی بسیار بزرگ به زبان مادری‌خودمان کرده‌اید. :-) در مورد تغییر نام نیز فرمایش‌تان کاملاً صحیح است. فعلاً که دیوانسالار نداریم باید برای تغییر نام حساب کاربری‌تان در اینجا درخواست دهید. موفق باشید.--MehdiTalk ‏۶ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۴۹ (UTC)

ئون یا ون

دچی‌ین

سلوم! اما مازرونی دله ویشتر موقع کلمات ره ون جا جمع وندمی. اگر کلمه‌ی آخر اتا چمردار حرف جا توم بوو ئون جا جمع وندمی و البته شون جا هم استفاده کمّی. مثلا: وه (مفرد) ----> وه‌شون (وشون) (جمع). من قبلا محک ره هم بئوتمه که این قاعده درست هسه و حتی های جا هم نونه جمع دوس بوو. ندومه چه درخواستون ره درخواست‌ئون بنویشتی؟ مازرونی اصیل لهجه‌ئون دله اتا اتی چی ندیمه. ولی ونه جا اتا منطقی جواب نشنوسمه. شمه نظر ونه درباره چی هسه؟ اگر اتا منطقی دلیل دارنّی مه ره بئووین تا شه اشتباه ره په بورم.--فیروز (بحث) ‏۸ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۳۲ (UTC)

سلام. اگه اتا چندتا مثال مسه بزنین من شه اشتباه ره درس کمه. هرجا هم بدینی من اشتباه هاکردمه مره بوین درس کمه. شمه فرمایش درسه و من ونه شه خد ره با شما تطبیق هادم.--MehdiTalk ‏۸ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۳۷ (UTC)

چند تا مثال

دچی‌ین

کلا تصمیم بئیتمه چند تا مثال، مختلف موضوعات جا شمه سر بزنم. البته اینتا ره بئووم که کلمات (واژه‌ئون) پرجایی لهجه جا هسه ولی وشون ساختار مازرونی دله همه لهجه‌ئون دله اتا هسه.

موصوف و صفت

دچی‌ین

مازرونی دله موصوف صفت توم زودتر انه.

 • گت اسب (اسب بزرگ)
 • خار ریکا (پسر خوب)

مضاف و مضاف‌الیه

دچی‌ین

مازرونی دله، اضافی ترکیبات دله، هسته، جمله‌ی اول انه. هسته چیزی هسه که اما ترکیب ره ونه سر سازمی مثلا :

 • حسن گت ریکا ( پسر بزرگ حسن) نا گت ریکای حسن که غلط هسه.
 • ایران اسلامی جمهوری (جمهوری اسلامی ایران) نا اسلامی جمهوری ایران که غلط هسه.
 • متحد ملل سازمان (سازمان ملل متحد)

اضافه حروف

دچی‌ین

از، با، به و را و وشون دست کلمات ره فارسی دله اضافه حرف گمی. مازرونی دله از و با بونّه جا و به و را بونّه ره.

 • مازندران استانی در شمال ایران است. (مازرون اتا استان ایران شمال دله هسه).
 • من به او گفتم (من وه ره بئوتمه)
 • من با خودروی خودم آمدم. (من شه خدروی جا بمومه)
 • من ار بابل آمدم. (من بابل جا بمومه)
 • این تصادف به مرگ چندین نفر منجر شد. (این تصادف چند نفر بمردن ره منجر بیه).

پس از و قبل از

دچی‌ین

پس از و قبل از دِتا فارسی اضافی ترکیب هسنه که مازرونی قالب دله هم معادل دارنّه و هم چون فارسی هسنه دستوری نظر جا وشون کار بوردن مازرونی دله غلط هسه. ویشتر توضیح ندمه و مثال زمّه تا گویاتر بوئه:

 • قبل از آمدن تو (ته نمه په)
 • بعد از آمدن تو (ته بمه په)
 • قبل از آمدن تو به اینجه (ته اینجه نمه په)
 • قبل از آمدن تو به ویکی‌پدیای مازندرانی ما ابزارهای خوبی نداشتیم (ته نمه په مازرونی ویکی‌پدیای دله اما خار ابزار ناشتمی)

تفصیلی صفت

دچی‌ین

تفصیلی صفت یا صفت تفصیلی فارسی زوون دله، اتا صفت هسه که اتا چیز برتری اتا چیز دبگه توم نشون دنه. ونه سر هم مثال زمّه تا گویاتر بوئه:

 • من زودتر از تو به اینجا آمدم (من ته توم زودتر اینجه بمومه)
 • توانایی های فنی تو از من بیشتر است (ته فنی توانایی‌یون مه توم ویشتر هسه)
 • حسن نسبت به علی سریعتر است (حسن علی توم سریعتر هسه)

اتا دله‌راه

دچی‌ین

خامه اتا دله‌راه (میانبر) شما ره نشون هادم تا مازرونی ره راحت تر بنویسی.

 • به ویژه: ننشنه وه ره ویژه ره بنویشتن. ونه بئوویم خصوصا

اینجه عربی کلمات توننه اما ره کمک هاکنن تا مازرونی زوون دستور حفظ بوو. یعنی اضافه حرف شه صحیح جا کار بزه بوو. مه نظر نیازی نی‌یه که حتما واژه‌ئون ره مازرونی بنویسیم ونه ویشتر سعی هاکنیم تا مازرونی ره مطابق ونه دستور بنویسیم. مثلا انگلیسی دله اتا خله واژه لاتین دله ریشه دارنّه. ونه سعی هاکنیم فنی توسعه پلی، مازرونی ره هم درست بنویسیم.--فیروز (بحث) ‏۸ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۴ (UTC)

خلخ خله ممنون فیروز جان. چشم. شمه راهنمایی ره پیوری کمه و شه تلاش ره کمه. چون مه دور و ور همه فارسی گپ زننه ونه شه تلاش ره ویشتر هاکنم بتونم درس بنویسم. همین وسه سعی کمه مقاله نویسی نکنم و ویشتر زیرساختون (هنوز دستور شمارا کامل کامل نخواندم و باید مو به مو و چندبار بخوانم تا اشتباه ننمایم) اینتا ویکی ره درس هاکنم. مرسی از وقتی که بشتنی و مره راهنمائی هاکردنی. ♥ --MehdiTalk ‏۱۰ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۵۷ (UTC)

شمه حرف درست هسنه!

دچی‌ین

مهدی جان شمه حرف درست هسنه. اساسا همونجور که قبلا بئوتمه من ویکی‌نویسی سر مناسب نیمه؛ ویشتر ویکی‌پدیای بخونسن جا لذت ورمه. ونه تعصب ره کنار بشتن، وقت بشتن؛ و شه اطلاعات ره ویشتر هاکردن. محک جا هم معذرت‌خواهی هاکردمه؛ قوانین نقض هاکردن سر جدا شرمنده هسمه.

 • سربوشا سرکو، سرزنش سرگشاده، بمون تپوری (حسین صمدی)
 • تبری متون، متون تبری، حبیب برجیان
 • تالشی رادیو رادیوی تالشی، دستوری لحاظ جا تالشی زوون مازرونی ره مونّه. وه ره مطالعه هاکنین و بوینین چه‌تی ترکیبات ره کار زننه.--فیروز (بحث) ‏۱۶ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۵۷ (UTC)

سره نویسی و اصطلاحات عامیانه

دچی‌ین

قصد من از دادن تذکرات گاه و بی‌گاه به محک عزیز، زیر سوال بردن زحمات ایشان برای این ویکی نبوده است. سره نویسی و استفاده از اصطلاحات عامیانه مناسب وبکی‌پدیا (چه مازندرانی، چه فارسی و حتی انگلیسی) نیست! برای سره‌نویسی باید گفت در هر زبانی اصطلاحات بیگانه وجود دارد و لزومی به حذف آنها نیست. برای مثال بخش زیادی از واژگان زبان انگلیسی ریشه در زبان لاتین دارد و در ترجمه مقالات علمی ناچاریم بسیاری از آنها را وارد زبان خودمان کنیم. اصطلاحات عامیانه نیز مناسب متن دانشنامه‌ای هم‌چون ویکی‌پدیا نیست و اگر مثلا در زبان مازندرانی واژه انگلیسی special یا فارسی ویژه معادلی ندارد نیازی نیست تا از یک عنوان سیاسی همانند شاه برای ترجمه آن استفاده کرد. می‌توان از همان ویژه فارسی یا اختصاصی عربی استفاده کرد. اما در ترجمه special pages باید دستور زبان مازندرانی رعایت شود و ویژه صفحات یا اختصاصی صفحات ترجمه شود. قدرت بیان و استدلالم ضعیف است و نمی‌توانم منظورم را صریح و شفاف به دیگران برسانم (پس مجبور هستم تا مکرر توضیح داده و خاطر شما و سایر دوستان را مکدر کنم)--فیروز1368 (بحث) ‏۱۷ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۵:۲۳ (UTC)

امیدوارم آیندگان عرضه به سرانجام رسانیدن آنچه که ما نتوانستیم را داشته باشند و ویکی مازنی به جایگاه درستش نایل شود. بنده نیز همچون شما دسترسی مدیریت خود را تحویل دادم. خدانگهدار --MehdiTalk ‏۱۷ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۱۲ (UTC)
چرا خداحافظی؟ تازه اومدم که بگم اصلاحات رو باید از کجا شروع کنیم؛ این متن رو دیدم، شکّه شدم. هرچی می‌بینم، دلیلی نمی‌یابم که باعث انصراف شما از مدیریت بشه، می‌تونم دلیل این حرکت فلش بکتون رو بپرسم؟--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۶:۵۷ (UTC)

Request for Removal of access

دچی‌ین

please remove My admin access in mzn.wikipedia. I'm tired and this wiki need a new and strong admins. thanks alot --MehdiTalk ‏۱۷ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۵ (UTC)


سلام با عرض پوزش خواسّمه باوم که بدیمه شما نویسنی داینه به جای دارنه .ندومه شما با گویشها و زبان های ایرانی و زبانهای خارجی چنّه آشنایی دارننی ولی اینتا ر بدونین که اینها در ایران میان ترکها و لرها و گویشهای دیگه هم رواج دارنه و گونه برگشته و ناتمیز و روستایی شده مخرج (ر) هسّه و بدونین که در بیشتر جاهای مازندران خصوصآ نواحی مرکزی داینه و امثلهم ر بکار نورننه.با عرض معذرت اینا زبان ر اتا کم ضعیف و سخیف و پیش پا افتاده نشون دنّه شما ترکها جا بپرسین .متوجه بوننی که اونا هم همین نظر ر دارننه با تشکر از توجه شما دوست گرامی</ br>

سلام دوست عزیز خسته نباشید بنده می خواستم بدونم برا ساپورت زبان لری تو ویکی ترانسلیت مثل زبان مازندرانی باید چکار کرد میشه راهنمایی کنید باتشکر این صفحه ویکی انکوباتور لریه: https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/lrc/Main_Page این هم صفحه پورتال لری هست: https://translatewiki.net/wiki/Portal:Lrc باتشکر دوست گرامی Mogoeilor (بحث) ‏۱۰ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۰۹ (UTC)

اگه خانی شمه کاروری صفحات زلفن (قفل) بواشه، بتونی همینجه یا اگه نخانی این کیکی دله ویرایش دارین ایمیل جه اطلاع هادین. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۱ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۲۹ (UTC)

میتونم ازتون کمک بخوام!

دچی‌ین

با سلام خسته نباشید اگه ممکنه راهنمایی کنید که چطور میشه ویکی پدیاو ویکی واژه و... با زبان لکی ایجاد کرد مانند ویکی گیلکی و مازرونی و کردی که در کنار زبان های دیگر به مقالات لینک داده میشوند آدرس ویکیپدیای لکی در بنیاد ویکی مدیا --Hosseinblue (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۴:۳۹ (UTC)پاسخ

Your account will be renamed

دچی‌ین

‏۱۸ مـارس ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۵۳ (UTC)