گت صفحه نظرخواهی دچی‌ین

سلام. لطفاً اینتا نظرخواهی دله شرکت هاکنین. ارادتمند:--MehdiTalk ‏۲۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام جان برار. اطاعت امر.--وحید قاسمیان (بحث) ‏۲۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۱۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
شمه دس درد نکنه. راستی، اگه بتوننی روزی اته مقاله هم اینجه بسازین یا اته کچیک ویرایش هم دارین ممنون بومه. --MehdiTalk ‏۲۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۲۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
چشم. حتما شه سعی ره کامبه. شمه قربون.--وحید قاسمیان (بحث) ‏۲۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ك و ي دچی‌ین

برار جان سلام، گامون کامبه شمه کیبورد قدیمی بوئه. ك و ي ره عربی ینّه. بتوندی اتا ترنه ورژن ره اینجه بَیری.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۱۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام کِل داآش. ته دست درد نکنه. اما من وره نصب داشتمه. ندومبه مشکل کجه جه پیش بیمو. شاید بنویشتن موقع، کیبورد ره درست انتخاب نکاردبوم. ممنون.--وحید قاسمیان (بحث) ‏۳۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
متوجه بیمه مشکل چیشی بیه. چون کلمه پشت زیک ره اتا سایت جه کپی هاکاردبیمه (شه وه ره ننویشتمه.)، این مشکل پیش بیمو. ممنون.--وحید قاسمیان (بحث) ‏۳۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۰۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]