پوپولیسم (انگلیسی جه: Populism) اتجور سیاسی روشون هستنه که گانه ونه مردِم ِعلاقه و حقوق جه طرفداری هاکردن و دانشمندونی که اقلیت ِنظر دارنه، وشون ِگپ اهمیتی ندانّه.[۱]

سیاسی ایدئولوژیون
این سری مقالات سیاست ِشِنه
ن . ب . و
آنارشیسم
پروگرسیویسم
لیبرالیسم
لیبرترینیسم
دموکراسی
پوپولیسم
سوسیال دموکراسی
سوسیالیسم
کمونیسم
فدرالیسم
فیمینیسم
سبز ایدئولوژی
سیاسی اسلام
محافظه‌کاری
کاپیتالیسم
توتالیتاریسم
صهیونیسم
ناسیونالیسم
فاشیسم
شوونیسم
سیاسی ایدئولوژیون رج
شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: دماگوژی.

تاریخچهدچی‌ین

قرن بیستم دله ویشته این جنبش‌ها لاتین آمریکا و هند دله وجود داشتنه اما دهه ۱۹۸۰ جه این جنبش‌ها کانادا، ایتالیا، هلند، اسکاندیناوی و متحده ایالات امریکا دله هم پیدا بَیینه.

ویشته بخوندیندچی‌ین

منابعدچی‌ین