شوونیسم (به فرانسوی: Chauvinisme) ات‌تی افراطی میهن‌پرستی هسته که خشن‌تر از انواع دیگوئه.[۱] اتا عضو شوونیسم نسبت به بقیه‌ی نژادون و گروه‌ئون خله بدبین هسته.

سیاسی ایدئولوژیون
این سری مقالات سیاست ِشِنه
ن . ب . و
آنارشیسم
پروگرسیویسم
لیبرالیسم
لیبرترینیسم
دموکراسی
پوپولیسم
سوسیال دموکراسی
سوسیالیسم
کمونیسم
فدرالیسم
فیمینیسم
سبز ایدئولوژی
سیاسی اسلام
محافظه‌کاری
کاپیتالیسم
توتالیتاریسم
صهیونیسم
ناسیونالیسم
فاشیسم
شوونیسم
سیاسی ایدئولوژیون رج

اسا ونسه اتا معنی دیگه هم دره که به این تفکر گانّه که اتا جنسیت (ویشتر مردها خَوری: male Chauvinism) شه ره برتر، باهوش‌تر و مهم‌تر از جنسیت دیگه دونن. [۲]

منابع دچی‌ین