اسکاندیناوی اتا فرهنگی-تاریخی منطقه اروپای شمال دله هسته که ۳ تا کشور ونه دله هستنه.(فنلاند جه فقط بعضی بخش‌ون اسکاندیناوی دله قرار دارنه.)[۱]

ماواره‌ای عکس اسکاندیناوی جه


اینتا منطقه مردمونِ وایکینگ نژاد جه هستنه.

کشورون دچی‌ین

  1. دانمارک
  2. نروژ
  3. سوئد

فنلاند جه فقط بعضی بخش‌ون دنه دله قرار دارنه یعنی فنلاندِ کل ونه دله دنی‌یه.

منبع‌ون دچی‌ین

  1. اینگیلیسی ویکی‌پدیا