اسکاندیناوی اتا فرهنگی-تاریخی منطقه اروپای شمال دله هسته که ۳ تا کشور ونه دله هستنه.(فنلاند جه فقط بعضی بخش‌ون اسکاندیناوی دله قرار دارنه.)[۱]

Fennoscandia.png
Scandinavia.jpg
Schweden und Norwegen um 1888.jpg
ماواره‌ای عکس اسکاندیناوی جه


اینتا منطقه مردمونِ وایکینگ نژاد جه هستنه.

کشوروندچی‌ین

  1. دانمارک
  2. نروژ
  3. سوئد

فنلاند جه فقط بعضی بخش‌ون دنه دله قرار دارنه یعنی فنلاندِ کل ونه دله دنی‌یه.

منبع‌وندچی‌ین

  1. اینگیلیسی ویکی‌پدیا