پریگو اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ دوردون دله دره. اینتا شهر ناحیه آکیتن ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۹٬۵۵۸ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین