ویکی‌پدیا:نظرخاهی‌ئون/مدیر بین

در حال انجوم بیّندچی‌ین

تموم بَیی‌ئوندچی‌ین

پرثوه کاندیدتوری/Parthava's Nomination for Adminshipدچی‌ین

مه علی هستمه خامبه ویكیپیدیا ره سرارم باوم. --)_|_\\_\ ۱۱:۴۲, ۷ مارس ۲۰۰۷ (UTC)

خامبی باوهدچی‌ین

 • --Mazmaz ۱۷:۲۰, ۸ مارس ۲۰۰۷ (UTC)
 • --Mani monaj ۰۷:۱۸, ۲۲ مارس ۲۰۰۷ (UTC)
 • --رضا ‏۲ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۳:۴۰ (UTC)

نی خامبی باوهدچی‌ین

ممتنعدچی‌ین

ئسمائیل کاندیدتوری/Esmaeil's Nomination for Adminshipدچی‌ین

I nominate user:Esmaeil to being the sysop for mazenderanish wikipedia, Since his kind efforts to making this project prosper and for his wise decisions, He deserves this right.

I am user:Esmaeil, I want to become administer of mazenderanish wikipedia for helping the progress of this project.

خامبی باوه/Supportدچی‌ین

نی خامبی باوه/Opposeدچی‌ین

ممتنع/Neutralدچی‌ین

فیروز نومزه‌دی /Firuz's Nomination for Adminshipدچی‌ین

I nominate user:فیروز to being the sysop for mazenderanish wikipedia.

مه کارور فیروز ره سه‌رارم بایه‌ن سه نومزه‌د کومبه.
شه هارشا ره بائوهین.


خامبی باوه/Supportدچی‌ین

 • --)_|_\\_\ ‏۱ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۶:۰۹ (UTC)
 • ----Esmaeil ‏۱ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۰۱ (UTC)
 • -----فیروز‏۱۵ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۳:۵۵ (UTC)

نی خامبی باوه/Opposeدچی‌ین

ممتنع/Neutralدچی‌ین

 • ---وره نشناسمه. رضا ‏۲ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۳:۴۱ (UTC)

محک نومزه‌دی /Mahak's Nomination for Adminshipدچی‌ین

ای به‌نه اتا خاسه‌نومه هأسه که محک کاره بوئه‌ن سه انجوم بءیه، خائه‌ش که‌مبی که وه ره دیگه دس نزنین. شه‌مه گأگأ: مازرونی ویکی.

Consequnces have been made and he will be mazanderanish wikipedia's sysop! Now i'm going to request from Stewards.

بربه‌مو انجوم بأیه ئو هه‌مو خاننه که وه بأوه. مه‌وارک بوئه! --)_|_\\_\ ‏۲۲ جـون ۲۰۱۰، ساعت ۰۳:۵۸ (UTC)
این گپ زمون سر بیّه و به‌زودی تلمبار وونه.

نظرخواهی مدیر بین Request for adminship Mehdiدچی‌ین

از اونجه‌ای که اینتا ویکی چن سالی هسه راه دکته و به امه محلی زبونه وسه داینه فعالیت کنه کمی امسه سخت هسه که بعد چن سال اننه کم مقاله هسه و در رده‌های پائین پائین پروژه‌های ویکی‌پدیا دله دره. مه اکثر ویرایش‌ها با حساب کاروری پسر آمل (گپمشارکت‌هاانتقال‌هابسته شودبسته‌شدن‌ها) بیه و مه عمده فعالیتون مه ربوت دور و ور چرخ کرده. اگر الان مره قابل دوننی خامه اینتا ویکی پیشرفت وسه فعالیت هاکنم و شه ربوت جا و شه همکارای همراه اینتا ویکی ره سروسامون هادیم. اگر قابل دوننی اینتا نظرخواهی دله شرکت هکنین و شه نظر موافق یا مخالف ره مسه ثبت هاکنین. شمه ارادتمند:--MehdiTalk ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۳۶ (UTC)

Finish Time:05/25/2012 08:36 UTC

زمون پایون بیتن نظرخاهی: ۲۵ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۳۶ (UTC)

نظرها و آرائون Discussionsدچی‌ین

 • اگه اجازه هادین خامبه اول چنتا سؤال شمجه هاکنم --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۵۴ (UTC)

 شِمه نظر مازرونی الفبا و مازرونی بنویشتن سَره چچی‌ئه؟

در مورد اونتا راهنمائی که شما بیشتنی ونه بوم که:من شمه راهنمای جا تبعیت کمه چون از اول بر این اساس پایه ریزی بیه و خله از رجون و نوشتارون بر اساس شمه لهجه بنویشت بینه ولی بشنه در آینده که میزون کارورون بالا بورده اتا نظرخواهی بیشتن و نه نقاظ ضعف ره برطرف هکردن. ولی اونچه مهمه اینه که فعلاً بشنه ونه جا بساتن و پیش بوردن.--MehdiTalk ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۲۲ (UTC)

 شِما خانّی فقط ربوت جا بنویسین یا قصد دارنی که شه هم کار هاکنین؟

من تا حدود زیادی خامه کارور محک ره کمک هاکنم. خله دس تنهائه و ویشتر سعی کمه به پاکسازی ویکی، بهبود هدائن وضعیت حق تکثیر تصاویر و جایگزین هکردن با تصاویری که مجوز آزاد دایننه بجای تصاویر غیر آزاد و سروسامون هدائن به وضعیت رده بندی مشغول بوشم. و سعی کمه با راهنمائی بیتن از مدیرون فنی که ویکی فارسی دله درنه اته کمی وضعیت فنی اینتا ویکی ره هم سروسامون هادم.اما مه وضعیت ویرایش هکردن و ترجمه هکردن مقالات گسترده نیه و اکثر مقاله سازی‌ها اینتا ویکی دله ربوت‌جا صورت گینه.--MehdiTalk ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۳۲ (UTC)

خامبی بوه/Supportدچی‌ین

 1.   موافق --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۰۹ (UTC)
 2.   موافق خله وقته این ویکی دله دنه بیمه. ولی دومبه مدیر بین آقا مهدی خله ویکی مازنی‌سه نیاز هسته. (مهدی جان، موفق باشی) :) --جویباری (بحث) ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۲۲ (UTC)
 3.   موافق گمان نمی‌کردم ویکی‌مازنی اینقدر پویا و فعال باشد، مدیریت مهدی می‌تواند در روند رو به رشد ویکی، آن را از اشتباهات برحذر دارد و با تجربه‌ای که دارد، کمک حال ویکی باشد. درفش کاویانی (بحث) ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۳۰ (UTC)
 4.   موافق من در این ویکی اصلا فعالیت نداشته ام و از طریق دوستان متوجه این نظرخواهی شدم. بعضاً وارد اینجا میشدم و گشت و گذاری میکردم، متاسفانه چیزی که تا به حال دیده ام نقض شدید حق تکثیر است به عنوان مثال بعضی از کاربر ها بدون هیچ برچسب حق تکثیری هر تصویری را بار میکنند، این مورد به همراه برخی موارد دیگر باعث افت شدید کیفیت این دانشنامه میشود، به نظرم مهدی میتواند خیلی از این موارد را اصلاح کند. با آرزوی موفقیت برای مهدی عزیز--Surena (بحث) ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۵۱ (UTC)
 5.   موافق مهدی چون فارسی ویکی پدیای دله دیه و فنی نظر جا هم ونه علم و توانایی بالا هسه، تونده اینجه‌ی سر مفید واقع بوو. مه نظر این هسه که وه ونه اتا مدیر اختیارات ره داره تا تونه اینجه ره سروسامون هاده. قبلا کارورونِ کمی سر و امه کم تجربه‌گی سر اینجه اتاکمه دنبال دکته ولی مهدی مدیریت توننه محک مدیریت دسوری اینجه ره متحول هاکنه.--فیروز (بحث) ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۵۴ (UTC)
 6.   موافقبه نظر من مهدی می تواند کمک خوبی برای ویکی مازندرانی باشدReza1615 (بحث) ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۳۲ (UTC)
 7.   موافق امه ویکی اتا نوی تجربه هسته جهت مکتوب هاکردن اتا شفاهی زوون. مسلمه که امه کار خله نقص دارنه، امیدوارمه که با کایری شما و شمه رفقون در جهت ارتقا کمی و کیفی اینتا ویکی پیش بوریم. Esmaeil (بحث) ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۱۰ (UTC)
 8.   موافق من اینجا فعالیت چندانی ندارم ، ولی در ویکیفا مهدی را می شناسم و کاربر بسیار فعالی هست و می تواند مفید باشد. جوادیوسفیگفتگو ‏۱۲ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۴۹ (UTC)
 9.   موافق از نظر من مهدي گرامي ميتوانند مدير بسيار خوبي باشند.--AliReza (بحث) ‏۱۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۴۵ (UTC)
 10.   موافق ونه جه بر انه.--وحید قاسمیان (بحث) ‏۲۵ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۰۱ (UTC)

نخامبی بوه/Opposeدچی‌ین

ممتنع/Neutralدچی‌ین

این گپ زمون سر بیّه و به‌زودی تلمبار وونه.

نظرخواهی مدیر بین Mahanدچی‌ین

از آنجایی که ضعف کمبود ابزارهای ویرایشی در ویکی مازنی کاملا واضح است؛ من برای انتقال ابزارهای موجود در این نگاره و تعداد زیادی ابزار دیگر درخواست دسترسی مدیریتی در ویکیپدیای مازرونی را دارم.--MaHaN MSG ‏ ‏۲۰ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۴۴ (UTC)

شمه حسن نیت جا سپاسگزارمه، ایان مسائل ره کارور محک جه مطرح هاکنین وه درست کنده. شما مازرونی زوون ره بلد نی، اینجه هم فعالیتی نداشتی، شمه دلیل مدیر بین سه بی مورد هسته. Esmaeil (بحث) ‏۲۱ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۶:۴۷ (UTC)

Thank you for the good faith. Please discuss technical issues with the user mahak. You do not know Mazandarani language. You have no activity in this wiki. Your reasons for becoming an admin is inappropriate Esmaeil (بحث) ‏۲۱ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۷:۱۱ (UTC)

سلام بر شما اسماعیل گرامی، چند مورد را مطرح نمودید که الان پاسخ خواهم داد.

1) بنده به زمان مازرونی تسلط خوبی دارم و دلیل فارسی‌نویسی‌ام این است که کاربرانی که مازرونی بلد نیستند در جریان بحث‌هایم قرار بگیرند.(اگر بخواهید بحث را به مازرونی ادامه دهیم)

2)فکر نمیکنم در ویکی که در روز به زحمت یک صفحه تغییرات اخیر میگذراند تعداد ویرایش ملاک صحیحی باشد اما در هر حال من به عنوان یک کاربر ضمانت میدهم که تسلط خوبی بر روی سیاست و رهنمود‌های ویکیپدیا دارم.--MaHaN MSG ‏ ‏۲۱ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۳۲ (UTC)

اگه امه ویکی روزانه به زحمت اتا تازه دگاردسته‌ئون (به قول شما تغییرات اخیر) ندارنه، شما چه‌چی‌ سه خوانی شه خد ره زحمت هادی اینجه مدیر باووی؟ کنه سه خوانی ضعف کمبود ابزارهای ویرایشی ره برطرف هاکنی وقتی اینجه روزانه به زحمت اتا تازه دگاردسته‌ئون دارنه؟ Esmaeil (بحث) ‏۲۱ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۴۹ (UTC)
درست متوجه منظورتان نمیشوم، خب هدف من راحت‌تر کردن ویرایشات و در نتیجه جذب کاربر بیشتر است زیرا مازرونی‌زبانان زیادی در روز وارد اینجا می‌شوند اما بنا به دلایلی مثل ضعف ابزارهای ویرایشی تمایل زیادی به همکاری پیدا نمیکنند.--MaHaN MSG ‏ ‏۲۱ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۳۹ (UTC)
زمون پایون بیتن نظرخاهی: .

نظرها و آرائون/Discussionsدچی‌ین

با تشکر از اینکه خانّی شه زوون و فرنگ ره کومک هاکنین؛ چنتا سؤال دارمه که خامبه شمجه بپرسم:
  شِمه اصلی ملاک مدیر بیّن سه چچی‌یه و شمه الویتون چچینه؟
سلام محک گرامی، اولویت اصلی من در اینجا انجام کارهای فنی و انتقال ابزارهای مهم از ویکیفا به اینجا میباشد و در وهله بعدی همیاری با دیگر مدیران در انجام سیاست ها است.(متاسفانه مجبورم)

  شِما اتا اینتی موقع، به عنوان مدیر چی کار کاندی و ته دلیل کاری که کاندی وسّه چچی‌یه؟
در اینگونه موارد اولین کاری که میکنم مشورت با دیگر مدیران و دانستن نظر آنان است و در مرحله بعد به بررسی یک به یک منابع و ماخذ پرداخته و با توجه به نظر دیگر مدیران و همچنین آنچه که در منابع یافتم نتیجه نهایی را اعلام و اعمال خواهم کرد.

  از اونجه که شمه فعالیتون و دچی‌یه‌ئون حد نصاب جه نرسی‌یه، بتوندی إما ره قول هادی که شمه دچیه‌ئون ِآمار اون حد نصاب جه برسه؟ باتشکر:شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۱ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۱۱ (UTC)
راستش رساندن ویرایش‌ها به حد نصاب کار دشواری نیست و علت اصلی کمی ویرایشات من پرداختن به ساخت مقالات حیاتی همانند گوگل و یوتیوب است اما من به شما و دیگر کاربران قول میدهم ویرایشات خود را هرچه زودتر به حد نصاب برسانم. ارادتمند شما--MaHaN MSG ‏ ‏۲۱ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۴۷ (UTC)


خامبی بوه/Supportدچی‌ین

 1.   موافق مِن ترجیح دمبه ونجه هم اعتماد هاکنم. امیدوارمه اعتماد جواب ره هاده :) دوستار و شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۴۴ (UTC)

نخامبی بوه/Opposeدچی‌ین

 1.   مخالف این کاربر بهیچوجه شایسته مدیریت نیست.--5.34.213.124 ‏۲۱ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۳۴ (UTC) آی‌پیون رأی حیساب نوونه--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۱ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۵۳ (UTC)
 2.   مخالف Esmaeil (بحث) ‏۲۱ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۶:۴۸ (UTC)

ممتنع/Neutralدچی‌ین