لو کرولن-بیستر

لو کرولن-بیستر اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ ول دو مرن دله دره. اینتا شهر ایل-دو-فرانس ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۵٬۵۶۷ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین