سلفچگان اتا از شهرون قم اوستان هسته که بخش سلفچگون قم شهرستان دله دره.

سلفچگون
Map
اداری تقسیمات
کشور
جورته تقسیمات
دیگر معلومات
جوغرافی کد
117287[۱] ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین

این شهر با ۳۰۰۰ نفر جمعیت ، مرکز بخش سلفچگان هسته.

آزاد راه‌ئون قم-کاشان و تهرون-اصفهان و تهرون-ساوه-همدان و تهرون-اراک این شهر جه پیی شونه.منابع دچی‌ین

  1. ونه نوم اینجه بمو: جئونیمز. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی. انتشارِ تاریخ: ۲۰۰۵.