مختصات: ‏۰″ ۴۰′ ۷۰°غربی ‏۰″ ۲۷′ ۳۳°جنوبی / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه ۳۳٫۴۵شومالی / عبارتی خطا: این کلمه ره نشناسمبی «w»;۳۳٫۴۵

سانتیاگو أتا شهر نوم هسه که لاتین آمریکا دله دره. اینتا شهر شیلی کشور نیشتنگا (= پایتخت) هسه. ونه جمعیت حدود پنج و نیم میلون نفره.

سانتیاگو
Santiago
شهر
آندکوهون
سانتیاگو، شیلی ِنقشه دله
سانتیاگو، شیلی ِنقشه دله
Locator map of Santiago, Chile.png
مختصات: شابلون:Country abbreviation غربی′۴۰°۷۰ شمالی′۲۷°۳۳ / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه ۳۳٫۴۵جنوب / عبارتی خطا: این کلمه ره نشناسمبی «w»;−۳۳٫۴۵مختصات: شابلون:Country abbreviation غربی′۴۰°۷۰ شمالی′۲۷°۳۳ / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه ۳۳٫۴۵جنوب / عبارتی خطا: این کلمه ره نشناسمبی «w»;−۳۳٫۴۵
کشور Flag of Chile.svg شیلی
منطقه سانتیاگو
اوستان سانتیاگو
تاسیس ۱۲ فوریه ۱۵۴۱
مدیریت
 • شهردار پابلو زالکتا سید
مساحت
 • شهر عبارتون خطا: * ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه کیلومترمربع
 • شهری
عبارتون خطا: * ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه کیلومترمربع
 • کلان‌شهری
عبارتون خطا: * ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه کیلومترمربع
بلندی
عبارتون خطا: * ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه m (عبارتون خطا: / ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه ft)


نگارخنهدچی‌ین

منبعدچی‌ین