سن ملو اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ ایل ئه ویلن دله دره. اینتا شهر بریتانی ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۴۹٬۶۶۱ نفر جمعیت داشته.

Saint-Malo

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین